Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
UK Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a UK Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
International Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to an international Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the WMA/AAC information about a program including stream information.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: Bridiau Cŵn 20/02/2017 08:30 Pam fod rhai bridiau cŵn yn fwy poblogaidd nac eraill? Gaynor sy'n sedd Aled i holi. b08dxwm8  VPID:b08dxwlq
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Hedfan Awyrennau Bychain 17/02/2017 08:30 Gyda Harrison Ford yn y newyddion eto, Owain Gwynedd sy'n trafod hedfan awyrennau bychain. b08d6ddf  VPID:b08d6dcw
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Pitsas 'Posh' 23/02/2017 08:30 Pam fod pitsas 'posh' yn plesio pawb? Gaynor Davies sydd yn sedd Aled Hughes. b08dxwrp  VPID:b08dxwr2
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Pypedau a Fitamin D 22/02/2017 08:30 Beth ydi apêl pypedau? Gaynor Davies sydd yn sedd Aled, ac yn cael cwmni Martyn Geraint. b08dxwq5  VPID:b08dxwpm
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Tafarn Sinc 21/02/2017 08:30 Gyda Thafarn Sinc ar werth, mae Alun Ifans yn ymuno â Gaynor Davies i olrhain ei hanes. b08dxwnq  VPID:b08dxwn5
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 19/02/2017 19/02/2017 20:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b08fr4cx  VPID:b08fr4bb
1 hour Details
Ar y Marc: 18/02/2017 18/02/2017 08:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b08fr08v  VPID:b08fr03p
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Bethan Rhys Roberts 16/02/2017 18:00 Beti George yn sgwrsio â Bethan Rhys Roberts, y newyddiadurwraig o Fangor. b08dxl1w  VPID:b08dxkcz
1 hour Details
Beti a'i Phobol: Emyr Glyn Williams 19/02/2017 12:00 Beti George yn holi Emyr Glyn Williams am ei yrfa ym meysydd cerddoriaeth a ffilm. b08fr217  VPID:b08fr0x7
1 hour Details
Bore Cothi: 17/02/2017 17/02/2017 10:00 Helen Angharad Humphreys sy'n trafod gwaith Dior, 70 mlynedd wedi'r New Look. b08d6ddh  VPID:b08d6dcs
2 hours Details
Bore Cothi: 22/02/2017 22/02/2017 10:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. b08dxwq7  VPID:b08dxwpj
2 hours Details
Bore Cothi: 23/02/2017 23/02/2017 10:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. b08dxwrr  VPID:b08dxwqz
2 hours Details
Bore Cothi: Cer i Greu a Ioga 21/02/2017 10:00 Valmai Evans sy'n ymuno â Shân Cothi i nodi Dydd Ioga, a sylw i benwythnos Cer i Greu. b08dxwns  VPID:b08dxwn2
2 hours Details
Bore Cothi: Ditectifs 20/02/2017 10:00 Ymunwch â Shân Cothi wrth iddi fynd ar drywydd ditectifs yng nghwmni dau awdur. b08dxwmb  VPID:b08dxwlm
2 hours Details
Bwrw Golwg: Eglwys Loegr a Phriodasau Un Rhyw 19/02/2017 08:00 Sgwrs am Eglwys Loegr yn anghytuno am briodasau un rhyw, a chip ar gelf grefyddol gyfoes. b08fr4cg  VPID:b08fr33v
30 mins Details
Byd Amaeth: Dai Owen 18/02/2017 06:00 Dei Tomos yng nghwmni Dai Owen, Bronant, wrth iddo werthu yr olaf o'i ŵyn cyn ymddeol. b08fnnjd  VPID:b08fnnjb
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Ffarout 16/02/2017 19:00 Mix gwaith cartref gan Ffarout, ac mae Ifan Davies yn byw ar y blogiau eto. b08dxtv3  VPID:b08dxttx
3 hours Details
Caniadaeth y Cysegr: Saith ar y Sul: Blaenffos 19/02/2017 16:30 Y Parchedig R Alun Evans yn cyflwyno saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa Capel Blaenffos. b08fr21d  VPID:b08fr1d9
30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Saith ar y Sul: Trefriw 18/02/2017 05:30 R Alun Evans yn cyflwyno saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa Capel Ebenezer, Trefriw. b08dxl22  VPID:b08dxkyk
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Bwlio Ar-lein 23/02/2017 12:00 Caryl a'i phanel yn trafod bwlio ar-lein. b08fr7w0  VPID:b08fr7d8
30 mins Details
Cofio: Cariad 19/02/2017 13:00 Awr gariadus yn yr archif yng nghwmni John Hardy. b08fr219  VPID:b08fr17n
1 hour Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Comiwnyddiaeth a Dwyieithrwydd 20/02/2017 18:00 Dylan Iorwerth a'i westeion yn trafod comiwnyddiaeth a dwyieithrwydd. b08fr4mr  VPID:b08fr4l7
1 hour Details
Dei Tomos: 19/02/2017 21/02/2017 18:00 Sgyrsiau amrywiol yn cynnwys Dafydd Glyn Jones yn trafod Mynyddog. b08fr4cs  VPID:b08fr54h
1 hour Details
Dei Tomos: 19/02/2017 19/02/2017 17:30 Sgyrsiau amrywiol yn cynnwys Dafydd Glyn Jones yn trafod Mynyddog. b08fr4cs  VPID:b08fr483
1 hour, 30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Osian Roberts a Swyn Byd Natur 19/02/2017 08:30 Osian Roberts, Rheolwr Cynorthwyol Tîm Cenedlaethol Cymru, ydi'r gwestai pen-blwydd. b08fr4cj  VPID:b08fr359
1 hour, 30 mins Details
Drama ar Radio Cymru: Colli Awen: Episode 2 17/02/2017 18:00 Ail bennod Colli Awen, cyfres ddrama ysgafn gan Graham Jones. b08dxwj7  VPID:b08dxw9b
30 mins Details
Galwad Cynnar: 18/02/2017 18/02/2017 06:30 Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. b08fnnzh  VPID:b08fnnrf
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Trefor Jones 20/02/2017 12:00 Rhaglen am fusnes teuluol siopau dillad dynion Trefor Jones yn Rhuthun a Chaernarfon. b08fr4mh  VPID:b08fr4h8
30 mins Details
Geraint Lloyd: 16/02/2017 16/02/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08d6dcd  VPID:b08d6d9z
2 hours Details
Geraint Lloyd: 17/02/2017 17/02/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08d6ddp  VPID:b08d6dch
2 hours Details
Geraint Lloyd: 20/02/2017 20/02/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08dxwml  VPID:b08dxwl7
2 hours Details
Geraint Lloyd: 21/02/2017 21/02/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08dxwp1  VPID:b08dxwmp
2 hours Details
Geraint Lloyd: 22/02/2017 22/02/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08dxwqh  VPID:b08dxwp4
2 hours Details
Gwawr Owen: 19/02/2017 19/02/2017 06:00 Dwyawr o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r pianydd a'r arweinydd Gwawr Owen. b08fr215  VPID:b08fr0dl
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: 21/02/2017 21/02/2017 21:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt. b08fr5l1  VPID:b08fr5b0
1 hour Details
Hwyrnos Georgia Ruth: 21/02/2017 21/02/2017 19:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt. b08fr5kw  VPID:b08fr55l
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 19/02/2017 19/02/2017 14:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b08fr4cn  VPID:b08fr423
2 hours Details
Ifan Evans: 18/02/2017 18/02/2017 11:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b08fr091  VPID:b08fr048
2 hours, 30 mins Details
John ac Alun: 19/02/2017 19/02/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b08fr4cz  VPID:b08fr4cb
3 hours Details
John Hardy: 17/02/2017 17/02/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08d6dd9  VPID:b08d6dd2
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/02/2017 20/02/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08dxwm4  VPID:b08dxwlx
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 21/02/2017 21/02/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08dxwnl  VPID:b08dxwnc
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 22/02/2017 22/02/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08dxwq1  VPID:b08dxwpt
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 23/02/2017 23/02/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08dxwrk  VPID:b08dxwr8
1 hour, 30 mins Details
John Walter: 22/02/2017 22/02/2017 12:00 Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod. b08fr6p6  VPID:b08fr64g
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Gwobrau'r Selar 22/02/2017 19:00 Rhai o uchafbwyntiau noson Gwobrau'r Selar yn Aberystwyth. b08fr6pc  VPID:b08fr6m5
3 hours Details
Manylu: Llygru Llyn Padarn? 23/02/2017 12:30 Ymchwiliad i bryderon y gallai datblygiad amgylcheddol lygru Llyn Padarn yn Eryri. b08fqztm  VPID:b08fqzs1
30 mins Details
Marc Griffiths: 18/02/2017 18/02/2017 17:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b08fr095  VPID:b08fr02p
3 hours, 30 mins Details
O'r Bae: Cyflwr y Byd a Bancio ar y Stryd Fawr 17/02/2017 12:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod cyflwr ein byd, a dyfodol bancio ar y stryd fawr. b08dxwj1  VPID:b08dxv6d
30 mins Details
Pen Ben: Episode 2 17/02/2017 12:30 Catrin Beard sy'n chwilio am y cystadleuydd mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. b08dxwj3  VPID:b08dxvrm
30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: Logan 17/02/2017 19:00 Ychydig funudau wedi'r dangosiad cyntaf o Logan, mae Gav Murphy yn adolygu'r ffilm. b08dxwjc  VPID:b08dxwhz
3 hours Details
Post Cyntaf: 17/02/2017 17/02/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b08d6ddc  VPID:b08d6dcz
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 18/02/2017 18/02/2017 08:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Sian Elin Dafydd ac Owain LlÅ·r. b08fnnzk  VPID:b08fnnzf
30 mins Details
Post Cyntaf: 20/02/2017 20/02/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas a Sara Esyllt. b08dxwm6  VPID:b08dxwlt
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 21/02/2017 21/02/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas a Sara Esyllt. b08dxwnn  VPID:b08dxwn8
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 22/02/2017 22/02/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas a Bethan Lewis. b08dxwq3  VPID:b08dxwpq
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 23/02/2017 23/02/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Bethan Lewis a Steffan Messenger. b08dxwrm  VPID:b08dxwr5
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 17/02/2017 17/02/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b08d6ddm  VPID:b08d6dcl
1 hour Details
Post Prynhawn: 20/02/2017 20/02/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt. b08dxwmj  VPID:b08dxwlb
1 hour Details
Post Prynhawn: 21/02/2017 21/02/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08dxwnz  VPID:b08dxwms
1 hour Details
Post Prynhawn: 22/02/2017 22/02/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled ap Dafydd. b08dxwqf  VPID:b08dxwp7
1 hour Details
Post Prynhawn: 23/02/2017 23/02/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas. b08dxwry  VPID:b08dxwqp
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: Wicipop 20/02/2017 19:00 Hanes Wicipop, sef ymgais i gofnodi a chyfoethogi hanes ysgrifenedig cerddoriaeth Gymraeg. b08fr4mt  VPID:b08fr4ly
3 hours Details
Richard Rees: 19/02/2017 19/02/2017 10:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b08fr4cl  VPID:b08fr3zh
1 hour, 30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Darllediad Byw o'r Ddrama Macbeth 19/02/2017 17:00 Ymateb i ddarllediad byw o Macbeth gan Theatr Genedlaethol Cymru, a hanes y delyn rawn. b08dxrg6  VPID:b08dxr7m
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Llyfrau RHAID eu Darllen 22/02/2017 12:30 Pa lyfrau y dylai pob un ohonom eu darllen? Catrin Beard a Tony Bianchi sy'n trafod. b08fr6p9  VPID:b08fr6h5
30 mins Details
Stori Tic Toc: Cacen Fwd Swyn 19/02/2017 19:00 Mae Dad Swyn yn dda iawn am goginio ond dydy Mam Swyn ddim cystal. b05whfpr  VPID:b05whfgq
5 mins Details
Tacl Hwyr Tudur Owen: Crymych 17/02/2017 18:30 Cwis dafarn gyda Tudur Owen i gyd-fynd ag ymgyrch Cymru ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad. b08dxwj9  VPID:b08dxwhc
30 mins Details
Tai Potas Cymru: Cyfres 2: Dyffryn Arms, Cwm Gwaun 20/02/2017 12:30 Mair Tomos Ifans sy'n ymweld â'r Dyffryn Arms yng Nghwm Gwaun i gwrdd â Bessie. b08fr4mp  VPID:b08fr4jl
30 mins Details
Taro'r Post: 17/02/2017 17/02/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08d6ddk  VPID:b08d6dcp
1 hour Details
Taro'r Post: 20/02/2017 20/02/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08dxwmd  VPID:b08dxwlj
1 hour Details
Taro'r Post: 21/02/2017 21/02/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08dxwnv  VPID:b08dxwmz
1 hour Details
Taro'r Post: 22/02/2017 22/02/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08dxwq9  VPID:b08dxwpf
1 hour Details
Taro'r Post: 23/02/2017 23/02/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08dxwrt  VPID:b08dxwqw
1 hour Details
Tommo: 20/02/2017 20/02/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08dxwmg  VPID:b08dxwlf
3 hours Details
Tommo: 21/02/2017 21/02/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08dxwnx  VPID:b08dxwmw
3 hours Details
Tommo: 22/02/2017 22/02/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08dxwqc  VPID:b08dxwpb
3 hours Details
Tommo: 23/02/2017 23/02/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08dxwrw  VPID:b08dxwqs
3 hours Details
Tudur Owen: 17/02/2017 17/02/2017 14:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08dxwj5  VPID:b08dxvwp
3 hours Details
Tudur Owen: 18/02/2017 18/02/2017 09:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08fr08z  VPID:b08fr03y
2 hours Details
Wil Morgan: 18/02/2017 18/02/2017 21:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b08fr097  VPID:b08fr07w
3 hours Details
Y Talwrn: 2017: Beirdd Myrddin v Crannog 19/02/2017 19:05 Gornest rhwng Beirdd Myrddin a Chrannog wedi'i recordio yng Nglwb y Cwins, Caerfyrddin. b08fr4cv  VPID:b08fr2z8
55 mins Details
Yr Oedfa: Maddeuant 19/02/2017 05:30 Gwasanaeth dan ofal Aled Lewis Evans, Wrecsam, gyda chymorth Prydwen Elfed-Owens. b08fr213  VPID:b08fr0b9
30 mins Details