Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a DASH Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a HLS Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the AAC/MP3/DASH information about a program including stream information and RTMPDump commands.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: Dyfodol y Disgo 22/09/2017 07:30 A ydi dyddiau'r disgo drosodd? Nac ydi, yn ôl Aled Wyn. b0953kg9  VPID:b0953kg7
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Dysgu Amaeth 25/09/2017 07:30 A ddylai amaeth fod yn bwnc mewn ysgolion? Teleri Fielden sy'n trafod. b095yzf3  VPID:b095yzdk
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Gofaint 20/09/2017 07:30 Wrth i ragor o bobl ifanc hyfforddi i ddod yn gof, mae Aled yn cwrdd â Gerallt Evans. b0953grz  VPID:b0953grx
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Môr-ladron 19/09/2017 07:30 Jon Meirion Jones sy'n dod â hanes môr-ladron enwocaf Cymru i ni. b0952z54  VPID:b0952z4l
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Octopysau 21/09/2017 07:30 Pam y mae barn arbenigwyr ar natur gymdeithasol yr octopws wedi newid? b0952z7v  VPID:b0952z79
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 24/09/2017 24/09/2017 19:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b095zdsh  VPID:b095zdqn
1 hour Details
Ar y Marc: 23/09/2017 23/09/2017 07:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b095z99l  VPID:b095z8qs
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Eleri Fôn Roberts 24/09/2017 11:00 Beti George yn sgwrsio gydag Eleri Fôn Roberts wrth i'w gyrfa helaeth fel nyrs ddod i ben. b095zd19  VPID:b095zch5
1 hour Details
Beti a'i Phobol: Ian Cottrell 21/09/2017 17:00 Beti George yn holi Ian Cottrell. b09538b4  VPID:b09538b0
1 hour Details
Bore Cothi: Famous Five 21/09/2017 09:00 Manon Steffan Ros a Bethan Mair sy'n ymuno â Shân i nodi pen-blwydd llyfrau'r Famous Five. b0952z7x  VPID:b0952z76
2 hours Details
Bore Cothi: Lasagne 20/09/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned a lasagne gyda Shân Cothi a'i gwestai, y cogydd Dudley Newbery. b0952z6k  VPID:b0952z60
2 hours Details
Bore Cothi: Mwyar Duon 25/09/2017 09:00 Awgrymiadau ar gyfer beth i'w wneud â mwyar duon sydd gan Eluned Davies-Scott y tro hwn. b095yzf5  VPID:b095yzdf
2 hours Details
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno 22/09/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Rebecca Hayes yn lle Shân Cothi. b0952z8q  VPID:b0952z8h
2 hours Details
Bore Cothi: Voyager 19/09/2017 09:00 Ddeugain mlynedd ers lansio llongau gofod Voyager, mae Dr Rhys Morris yn ymuno â Shân. b0952z56  VPID:b0952z4h
2 hours Details
Bwrw Golwg: Diwedd y Byd? 24/09/2017 07:00 Casia Wiliam, bardd preswyl mis Medi, sy'n ymateb i'r darogan y gallai'r byd ddod i ben. b095zcbh  VPID:b095zc12
30 mins Details
Byd Amaeth: Hefin Jones 23/09/2017 05:00 Dei Tomos yn ymweld â Bryn Ddraenen yn ardal Ysbyty Ifan. Yno, mae'n cwrdd â Hefin Jones. b095z040  VPID:b095z03w
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Huw Evans yn cyflwyno 21/09/2017 18:00 Cerddoriaeth gyda Huw Evans yn lle Huw Stephens. b0953hpp  VPID:b0953hpg
3 hours Details
Caniadaeth y Cysegr: Cofio Joseph Parry 23/09/2017 04:30 Canu cynulleidfaol ym Mhenarth, er cof am Joseph Parry. Alun Guy sy'n cyflwyno. b095z03y  VPID:b095yzvk
30 mins Details
Caryl Parry Jones: 21/09/2017 21/09/2017 11:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod pob math o bynciau. b0953hdj  VPID:b0953hdg
30 mins Details
Cofio: Sarn Helen 24/09/2017 12:00 Mynd ar drywydd ffordd Rufeinig Sarn Helen mae John Hardy ar yr ymweliad hwn â'r archif. b095zd1f  VPID:b095zcq3
1 hour Details
Cofio: Teithio 20/09/2017 17:00 Teithio ydi thema John Hardy ar yr ymweliad hwn ag archif Radio Cymru. b09538pn  VPID:b09538pj
1 hour Details
Cwis Pop: 2017: Glantaf v Garth Olwg 22/09/2017 17:00 Gornest rhwng dwy o ysgolion y de-ddwyrain, sef Glantaf a Garth Olwg. b0953kvs  VPID:b0953kvn
30 mins Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Catalwnia 25/09/2017 17:00 Dylan Iorwerth a'i westeion yn trafod refferendwm annibyniaeth Catalwnia. b095zf50  VPID:b095zf31
1 hour Details
Dathlu'r Deugain: Miss Blodyn Tatws: Margaret Williams a Hywel Gwynfryn 22/09/2017 17:30 I nodi deugain mlwyddiant Radio Cymru yn 2017, dyma bennod o Miss Blodyn Tatws o 2002. b0955w7d  VPID:b0955w3d
30 mins Details
Dei Tomos: 19/09/2017 19/09/2017 17:00 Fersiwn fyrrach o raglen gyda Jon Gower a Bethan Gwanas yn cofio Tony Bianchi. b0953glx  VPID:b0953glt
1 hour Details
Dei Tomos: Absalom Fy Mab 24/09/2017 16:30 Absalom Fy Mab, drama Cynan o 1957, ydi pwnc trafod yr Athro Gerwyn Williams. b095zd4l  VPID:b095zd4j
1 hour, 30 mins Details
Dewch Am Dro: Cerrigydrudion 21/09/2017 11:30 Fersiwn newydd o hen ffefryn gyda Rhys Meirion yn cwrdd â chymeriadau yn Sioe Cerrig. b0953hgv  VPID:b0953hgh
30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Berlin 24/09/2017 07:30 Wrth i etholiad gael ei gynnal yn Yr Almaen, mae Dewi yn cyflwyno ei raglen o Berlin. b095zcbk  VPID:b095zc68
1 hour, 30 mins Details
Elin Manahan Thomas: 24/09/2017 24/09/2017 05:00 Detholiad o gerddoriaeth amrywiol gyda'r gantores Elin Manahan Thomas. b095zbtj  VPID:b095zbsl
2 hours Details
Galwad Cynnar: Machynlleth 23/09/2017 05:30 Cwestiynau am natur a bywyd gwyllt gan gynulleidfa ym Machynlleth. b095z09d  VPID:b095z05f
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Gwyndaf ac Elfyn Evans, Rhan 1 25/09/2017 11:00 Rhan gyntaf sgwrs gyda Gwyndaf ac Elfyn Evans, tad a mab sydd â busnes gwerthu ceir. b095zdzk  VPID:b095zdvj
30 mins Details
Geraint Lloyd: 18/09/2017 18/09/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b0952z40  VPID:b0952z2n
2 hours Details
Geraint Lloyd: 19/09/2017 19/09/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b0952z5g  VPID:b0952z43
2 hours Details
Geraint Lloyd: 20/09/2017 20/09/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b0952z6t  VPID:b0952z5k
2 hours Details
Geraint Lloyd: 21/09/2017 21/09/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b0953hrk  VPID:b0953hrd
2 hours Details
Geraint Lloyd: 22/09/2017 22/09/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b0952z8x  VPID:b0952z86
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno 19/09/2017 20:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt. b08sw5l3  VPID:b08sw5kl
1 hour Details
Hwyrnos Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno 19/09/2017 18:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth gyda Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth. b0953gnq  VPID:b0953gnn
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 24/09/2017 24/09/2017 13:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b095zd1h  VPID:b095zd0s
2 hours Details
Ifan Evans: 23/09/2017 23/09/2017 10:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b095z9g9  VPID:b095z9g7
3 hours Details
John ac Alun: John a Dilwyn Morgan 24/09/2017 20:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos gyda Dilwyn Morgan yn gwmni i John. b095zdsk  VPID:b095zds5
3 hours Details
John Hardy: 19/09/2017 19/09/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b0952z50  VPID:b0952z4s
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/09/2017 20/09/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b0952z6f  VPID:b0952z66
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 21/09/2017 21/09/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b0952z7q  VPID:b0952z7h
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 22/09/2017 22/09/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b0953jf2  VPID:b0953hsl
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 25/09/2017 25/09/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b095yzdz  VPID:b095yzdr
1 hour, 30 mins Details
John Walter: 20/09/2017 20/09/2017 11:00 Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod. b0953gts  VPID:b0953gtq
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Elan Evans 20/09/2017 18:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle gydag Elan Evans yn sedd Lisa Gwilym. b0953gzb  VPID:b0953gz5
3 hours Details
Marc Griffiths: 23/09/2017 23/09/2017 16:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b095z9nz  VPID:b095z9nv
3 hours, 30 mins Details
Melin Bupur: Series 1: Amser 25/09/2017 11:30 Cyfres yn cynnwys lleisiau a straeon sy'n adlewyrchu Cymru heddiw yn ei holl amrywiaeth. b095zdzm  VPID:b095zdzc
30 mins Details
O'r Bae: 22/09/2017 22/09/2017 11:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. b0953km2  VPID:b0953km0
30 mins Details
Pantycelyn 24/09/2017 18:05 Vaughan Roderick a'i chwaer Sian sy'n ceisio dysgu rhagor am William Williams, Pantycelyn. b08cbk0b  VPID:b08cbjzk
55 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 22/09/2017 22/09/2017 18:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b0953kxh  VPID:b0953kx0
3 hours Details
Post Cyntaf: 19/09/2017 19/09/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b0952z52  VPID:b0952z4p
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 20/09/2017 20/09/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b0952z6h  VPID:b0952z63
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 21/09/2017 21/09/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b0952z7s  VPID:b0952z7d
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 22/09/2017 22/09/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b0952z8n  VPID:b0952z8l
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 23/09/2017 23/09/2017 07:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg ac Owain LlÅ·r. b095z0lx  VPID:b095z0lv
30 mins Details
Post Cyntaf: 25/09/2017 25/09/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas. b095yzf1  VPID:b095yzdn
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 19/09/2017 19/09/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b0952z5d  VPID:b0952z46
1 hour Details
Post Prynhawn: 20/09/2017 20/09/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Sara Esyllt. b0952z6r  VPID:b0952z5n
1 hour Details
Post Prynhawn: 21/09/2017 21/09/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Sara Esyllt. b0952z83  VPID:b0952z6x
1 hour Details
Post Prynhawn: 22/09/2017 22/09/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b0952z8v  VPID:b0952z89
1 hour Details
Post Prynhawn: 25/09/2017 25/09/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b095yzfc  VPID:b095yzd4
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: 25/09/2017 25/09/2017 18:00 Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au. b095zf52  VPID:b095zf4t
3 hours Details
Richard Rees: Marc Griffiths yn cyflwyno 24/09/2017 09:00 Y gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod gyda Marc Griffiths yn lle Richard Rees. b095zcbm  VPID:b095zc9h
1 hour, 30 mins Details
Sioeau Cerdd Steffan Rhys: Daf James a David Doidge 19/09/2017 11:00 Cyfres gyda'r tenor Steffan Rhys Hughes yn canolbwyntio ar fyd y sioeau cerdd. b0953f52  VPID:b0953f50
1 hour Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Sieiloc 20/09/2017 11:30 Faint o her ydi perfformio drama un dyn? Mae Nia yn holi'r actor Rhodri Miles am Sieiloc. b0953gvn  VPID:b0953gvd
30 mins Details
Stori Tic Toc: Y Corrach Bach Mawr 24/09/2017 18:00 Mae Dafydd yn chwerthin am ben Cai, felly mae Caradog y Corrach yn dod i chwilio amdano. b095zdmp  VPID:b095zdmk
5 mins Details
Taro'r Post: 19/09/2017 19/09/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b0952z58  VPID:b0952z4d
1 hour Details
Taro'r Post: 20/09/2017 20/09/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b0952z6m  VPID:b0952z5x
1 hour Details
Taro'r Post: 21/09/2017 21/09/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b0952z7z  VPID:b0952z73
1 hour Details
Taro'r Post: 22/09/2017 22/09/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b0952z8s  VPID:b0952z8d
1 hour Details
Taro'r Post: 25/09/2017 25/09/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b095yzf7  VPID:b095yzdb
1 hour Details
Tommo: 19/09/2017 19/09/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b0952z5b  VPID:b0952z49
3 hours Details
Tommo: 20/09/2017 20/09/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b0952z6p  VPID:b0952z5t
3 hours Details
Tommo: 21/09/2017 21/09/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b0952z81  VPID:b0952z70
3 hours Details
Tommo: 25/09/2017 25/09/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b095yzf9  VPID:b095yzd7
3 hours Details
Tony Blair a Llafur Newydd 22/09/2017 11:30 Rhaglen yn nodi ugain mlynedd ers i Tony Blair a Llafur Newydd ennill etholiad 1997. b0953kq6  VPID:b0953kq2
30 mins Details
Tudur Owen: 22/09/2017 22/09/2017 13:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b0953krh  VPID:b0953krc
3 hours Details
Tudur Owen: 23/09/2017 23/09/2017 08:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b095z99n  VPID:b095z99d
2 hours Details
Wil Morgan: 23/09/2017 23/09/2017 20:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b095zbpl  VPID:b095zbpj
3 hours Details
Yr Oedfa: 24/09/2017 24/09/2017 04:30 Gwasanaeth dan ofal Valmai a John Gwilym Jones. b095zbtg  VPID:b095zbqn
30 mins Details