Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a DASH Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a HLS Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the AAC/MP3/DASH information about a program including stream information and RTMPDump commands.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: 15/01/2018 15/01/2018 08:30 Eirlithradau, llythyru am hanner can mlynedd, dysgu am hanes drwy ffilmiau a gwella annwyd b09m8kff  VPID:b09m8kdw
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: 16/01/2018 16/01/2018 08:30 Cegin Cofi, Tom Hanks, siarad gwahanol ieithoedd a llunio cartŵns. b09m8kh5  VPID:b09m8kgk
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: 17/01/2018 17/01/2018 08:30 Beicio yn yr Andes, hawl dynion i wylo, lleoliadau gigs bychain a chawsiau Cymru. b09m8kjs  VPID:b09m8kj7
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: 18/01/2018 18/01/2018 08:30 Ble mae Aberystwyth, cymeradwyo mewn sinemâu, tapestri Bayeux a ffitrwydd yr SAS. b09m8kl9  VPID:b09m8kkr
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: 19/01/2018 19/01/2018 08:30 Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau. b09m8kmz  VPID:b09m8kmc
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 14/01/2018 14/01/2018 20:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b09m8kd4  VPID:b09m8kcf
1 hour Details
Ar y Marc: 13/01/2018 13/01/2018 08:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b09lk1jj  VPID:b09lk1hz
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Iwan John 14/01/2018 12:00 Yr actor a'r digrifwr Iwan John yw gwestai Beti George. b09m8mhr  VPID:b09m8kyg
1 hour Details
Bore Cothi: 16/01/2018 16/01/2018 10:00 Cawl sy'n cael sylw'r cogydd Lisa Fearn, a sgwrs gyda'r asiant teithio Ann Jones. b09m8kh7  VPID:b09m8kgg
2 hours Details
Bore Cothi: 17/01/2018 17/01/2018 10:00 Croeso cynnes dros baned wrth i Shân Cothi sgwrsio gyda'r baritone Emyr Jones. b09m8kjv  VPID:b09m8kj4
2 hours Details
Bore Cothi: 18/01/2018 18/01/2018 10:00 Croeso cynnes dros baned ac mae bacwn, pêl-droed a hanes tafarn ar y fwydlen! b09m8klc  VPID:b09m8kkn
2 hours Details
Bore Cothi: 19/01/2018 19/01/2018 10:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. O'r clasurol a'r sioe gerdd i'r sgrin fawr! b09m8kn1  VPID:b09m8km8
2 hours Details
Bore Cothi: Heledd Cynwal yn cyflwyno 15/01/2018 10:00 Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. b09m8kfh  VPID:b09m8kds
2 hours Details
Bwrw Golwg: 14/01/2018 14/01/2018 08:00 John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. b09m8kcy  VPID:b09m8kcq
30 mins Details
Byd Amaeth: 13/01/2018 13/01/2018 06:00 Sgyrsiau am fyd amaeth gyda Dei Tomos, yn cynnwys Simon Thomas yn trafod cymorthdaliadau. b09lk1jd  VPID:b09lk1j5
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Ifan Davies yn cyflwyno 18/01/2018 19:00 Cerddoriaeth gydag Ifan Davies yn lle Huw Stephens. b09m8tg6  VPID:b09m8tf7
3 hours Details
Camp Lawn: 13/01/2018 13/01/2018 14:00 Chwaraeon yn cynnwys sylw i gemau pêl-droed y prynhawn. b09m8kbw  VPID:b09m8k9x
3 hours, 30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Plant Môn: Gwyn L Williams 13/01/2018 05:30 Gwyn L Williams, un o blant Môn, sy'n dewis ei hoff emynau ac yn esbonio pam. b0911z52  VPID:b0911z50
30 mins Details
Canu Protest: Series 2: 19/01/2018 19/01/2018 18:00 Griff Lynch yn edrych ar draddodiadau rhyngwladol o ganu protest. b09m8w72  VPID:b09m8vpn
1 hour Details
Caryl Parry Jones: Tywydd 18/01/2018 12:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod y tywydd, a'n diddordeb ni ynddo fe. b09m8ssv  VPID:b09m8sl0
30 mins Details
Cofio: Y Tro Cyntaf 14/01/2018 13:00 Y Tro Cyntaf yw thema John Hardy ar yr ymweliad hwn ag archif Radio Cymru. b09m8mht  VPID:b09m8l5s
1 hour Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 15/01/2018 15/01/2018 18:00 Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb pynciau cyfoes. b09pm8xr  VPID:b09pm8f1
1 hour Details
Dei Tomos: 14/01/2018 14/01/2018 17:30 Dei Tomos yn sgwrsio â hwn a'r llall ar draws Cymru ac yn cyflwyno ychydig o gerddoriaeth. b09m8mhy  VPID:b09m8lwq
1 hour, 30 mins Details
Dei Tomos: 16/01/2018 16/01/2018 18:00 Gwedd newydd ar y bardd Ceiriog a chofio'r orsaf deledu TWW. b09m8nzp  VPID:b09m8nwt
1 hour Details
Dewch Am Dro: Series 1: Llanddewi Brefi 14/01/2018 16:00 Fersiwn newydd o hen ffefryn gyda Rhys Meirion yn cwrdd â chymeriadau yn Llanddewi Brefi. b08xjjn2  VPID:b08xjj52
30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: 14/01/2018 14/01/2018 08:30 Adolygiad o'r papurau newydd, cerddoriaeth a sgwrs pen-blwydd gyda'r Esgob Andy John. b09m8kd0  VPID:b09m8kcm
1 hour, 30 mins Details
Galwad Cynnar: 13/01/2018 13/01/2018 06:30 Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. b09m8kbt  VPID:b09m8jzv
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Hufenfa De Arfon 15/01/2018 12:00 Golwg ar fyd busnes, mentergarwch a Chymreictod wrth i Gari Wyn drafod Hufenfa De Arfon. b09m8nb4  VPID:b09m8ms2
30 mins Details
Geraint Lloyd: 12/01/2018 12/01/2018 22:00 Hanes yr het, a Gŵyl Calan Hen Llandysul. b09lk1hh  VPID:b09lk1g4
2 hours Details
Geraint Lloyd: 15/01/2018 15/01/2018 22:00 Mae'r het wedi cyrraedd Crindale ger Hwlffordd, a sylw i bantomeim pentref Llanefydd. b09m8kft  VPID:b09m8kd7
2 hours Details
Geraint Lloyd: 16/01/2018 16/01/2018 22:00 Hanes Clwb Rhwyfo Caernarfon, a tybed lle yng Nghymru mae Ar y Map heno? b09m8khk  VPID:b09m8kfx
2 hours Details
Geraint Lloyd: 17/01/2018 17/01/2018 22:00 Aled Wyn Davies yw Ffrind y Rhaglen, a Chôr Genod y Gân yn chwilio am arweinydd. b09m8kk5  VPID:b09m8khn
2 hours Details
Geraint Lloyd: 18/01/2018 18/01/2018 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b09m8klm  VPID:b09m8kk8
2 hours Details
Gwawr Owen: 14/01/2018 14/01/2018 06:00 Detholiad o gerddoriaeth amrywiol. b09m8mhp  VPID:b09m8ktn
2 hours Details
Hwyrnos Georgia Ruth: 16/01/2018 16/01/2018 19:00 Dewis amrywiol o ganeuon o gasgliad Georgia Ruth; disgwyliwch yr annisgwyl! b09m8khh  VPID:b09m8kg0
3 hours Details
Hywel Gwynfryn: 14/01/2018 14/01/2018 14:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b09m8mhw  VPID:b09m8lf4
2 hours Details
Ifan Evans: 13/01/2018 13/01/2018 11:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b09lk1jn  VPID:b09lk1hs
3 hours Details
John ac Alun: 14/01/2018 14/01/2018 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b09m8mj2  VPID:b09m8mhd
3 hours Details
John Hardy: 15/01/2018 15/01/2018 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09m8kf9  VPID:b09m8kf2
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 16/01/2018 16/01/2018 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09m8kh1  VPID:b09m8kgr
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 17/01/2018 17/01/2018 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09m8kjn  VPID:b09m8kjf
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 18/01/2018 18/01/2018 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09m8kl5  VPID:b09m8kky
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 19/01/2018 19/01/2018 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09m8kmv  VPID:b09m8kmk
1 hour, 30 mins Details
John Walter: 22/11/2017 17/01/2018 12:00 John Walter Jones yn trafod Radio Cymru. b09g0cy2  VPID:b09pqlgp
30 mins Details
Labordy Deri a Bryn: Series 1: Dinasoedd 15/01/2018 12:30 Yr Athro Deri Tomos a Bryn Tomos yn edrych ar wyddoniaeth dinasoedd. b07v8005  VPID:b07v8003
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 17/01/2018 17/01/2018 19:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. b09m8kk3  VPID:b09m8khr
3 hours Details
Marc Griffiths: 13/01/2018 13/01/2018 17:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b09lk1jq  VPID:b09lk1hp
3 hours, 30 mins Details
O'r Bae: 19/01/2018 19/01/2018 12:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. b09m8w6s  VPID:b09m8v7v
30 mins Details
Pen Ben: Series 1: Episode 7 19/01/2018 12:30 Rownd derfynol cwis di-lol Radio Cymru gyda Catrin Beard. b08jlv5c  VPID:b08jlsmg
30 mins Details
Post Cyntaf: 13/01/2018 13/01/2018 08:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn. b09lk1jg  VPID:b09lk1j2
30 mins Details
Post Cyntaf: 15/01/2018 15/01/2018 07:00 Y newyddion diweddaraf o Gymru a'r byd gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09m8kfc  VPID:b09m8kdz
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 16/01/2018 16/01/2018 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09m8kh3  VPID:b09m8kgn
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 17/01/2018 17/01/2018 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09m8kjq  VPID:b09m8kjb
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 18/01/2018 18/01/2018 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09m8kl7  VPID:b09m8kkv
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 19/01/2018 19/01/2018 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b09m8kmx  VPID:b09m8kmg
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 15/01/2018 15/01/2018 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09m8kfp  VPID:b09m8kdh
1 hour Details
Post Prynhawn: 16/01/2018 16/01/2018 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09m8khf  VPID:b09m8kg3
1 hour Details
Post Prynhawn: 17/01/2018 17/01/2018 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09m8kk1  VPID:b09m8khv
1 hour Details
Post Prynhawn: 18/01/2018 18/01/2018 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09m8klk  VPID:b09m8kkc
1 hour Details
Post Prynhawn: 19/01/2018 19/01/2018 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b09m8kn5  VPID:b09m8klz
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: 15/01/2018 15/01/2018 19:00 Trafod caneuon dadleuol, a holi am gategorïau cerddoriaeth BBC Radio Cymru. b09m8kfr  VPID:b09m8kdb
3 hours Details
Richard Rees: 14/01/2018 14/01/2018 10:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b09m8kd2  VPID:b09m8kcj
1 hour, 30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: 10/01/2018 14/01/2018 17:00 Golwg ar y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt. b010j44k  VPID:b010j443
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: 17/01/2018 17/01/2018 12:30 Nia Roberts a'i gwesteion yn trafod yr ysgrif, y fonolog a nofelau arswyd. b09m8s2y  VPID:b09m8s1t
30 mins Details
Stori Tic Toc: Edryd ac Wmffra 14/01/2018 19:00 Mae Edryd a'i ffrind Wmffra'r eliffant eisiau gweld os ydi dillad ysgol Edryd yn gweithio. b089fb8g  VPID:b089f9w9
5 mins Details
Taro'r Post: 15/01/2018 15/01/2018 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09m8kfk  VPID:b09m8kdp
1 hour Details
Taro'r Post: 16/01/2018 16/01/2018 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09m8kh9  VPID:b09m8kgc
1 hour Details
Taro'r Post: 17/01/2018 17/01/2018 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09m8kjx  VPID:b09m8kj1
1 hour Details
Taro'r Post: 18/01/2018 18/01/2018 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09m8klf  VPID:b09m8kkk
1 hour Details
Taro'r Post: 19/01/2018 19/01/2018 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09m8kn3  VPID:b09m8km5
1 hour Details
Tommo: 15/01/2018 15/01/2018 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09m8kfm  VPID:b09m8kdl
3 hours Details
Tommo: 16/01/2018 16/01/2018 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09m8khc  VPID:b09m8kg8
3 hours Details
Tommo: 17/01/2018 17/01/2018 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09m8kjz  VPID:b09m8khy
3 hours Details
Tommo: 18/01/2018 18/01/2018 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09m8klh  VPID:b09m8kkg
3 hours Details
Tudur Owen: 13/01/2018 13/01/2018 09:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b09lk1jl  VPID:b09lk1hw
2 hours Details
Tudur Owen: 19/01/2018 19/01/2018 14:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b09m8w6x  VPID:b09m8vkc
3 hours Details
Wil Morgan: 13/01/2018 13/01/2018 21:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b09lk1js  VPID:b09lk1hl
3 hours Details
Y Gerddorfa: 19/01/2018 19/01/2018 19:00 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio darnau gan Huw Watkins a Beethoven. b09m8w74  VPID:b09m8w5t
2 hours, 30 mins Details
Y Sesiwn Glasurol: Series 2: Emyr Wyn Jones 18/01/2018 12:30 Bryn Terfel yn cyflwyno perfformiadau gan rai o'n perfformwyr clasurol ifanc disgleiriaf. b09m8sy9  VPID:b09m8sxh
30 mins Details
Y Talwrn: 2018: Tir Iarll v Beca 14/01/2018 19:05 Dau dîm yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2018. b09m8mj0  VPID:b09m8mfk
55 mins Details
Yr Oedfa: 14/01/2018 14/01/2018 05:30 Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Lloyd Jones, Clynnog Fawr. b09m8mhm  VPID:b09m8krv
30 mins Details