Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
UK Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a UK Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
International Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to an international Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the WMA/AAC information about a program including stream information.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: 21/03/2017 21/03/2017 08:30 Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau. b08hw5ll  VPID:b08hw5hp
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Mary Berry Llanrwst 17/03/2017 08:30 Ymweliad â Mary Berry Llanrwst, a chyngor ar sut i archebu gwin mewn bwyty. b08h59r1  VPID:b08h59qh
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Pengwiniaid a Pharotiaid Sŵ Caer 23/03/2017 08:30 Y pengwiniaid a'r parotiaid ydi'r atyniad wrth i Aled ymweld â Sŵ Caer. b08hw5sp  VPID:b08hw5rw
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Pobol y Rhondda 20/03/2017 08:30 Wrth i gyfres Pobol y Rhondda ddychwelyd i S4C, mae Aled yn cael cwmni Siôn Tomos Owen. b08hw5ct  VPID:b08hw58m
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Rhwyfo yn Fenis 22/03/2017 08:30 Ar ôl rasys tra gwahanol yn Fenis, mae'r rhwyfwraig Angela Evans yn ymuno ag Aled. b08hw5q8  VPID:b08hw5p8
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 19/03/2017 19/03/2017 20:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b08jljkl  VPID:b08jljj1
1 hour Details
Ar y Marc: 18/03/2017 18/03/2017 08:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b08jktz1  VPID:b08jkp8v
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Dennis Davies 19/03/2017 12:00 Beti George yn holi Dennis Davies, un o hoelion wyth ardal Llanrwst. b08jljk6  VPID:b08jlgmc
1 hour Details
Beti a'i Phobol: Richard Huws 16/03/2017 18:00 Beti George yn sgwrsio â Richard Huws o fferm Pant Du ym Mhenygroes. b08hvm6z  VPID:b08hvj5r
1 hour Details
Bore Cothi: Cwiltio, Berets a Rygbi 17/03/2017 10:00 Shân Cothi â'r amrywiaeth arferol o sgyrsiau difyr yn cynnwys cwiltio, berets a rygbi. b08h59r3  VPID:b08h59qd
2 hours Details
Bore Cothi: Gweddnewid y TÅ· 21/03/2017 10:00 Ar ddechrau tymor y gwanwyn, mae gan Robert David awgrymiadau ar gyfer gweddnewid y tÅ·. b08hw5lp  VPID:b08hw5gq
2 hours Details
Bore Cothi: Olive Michael 23/03/2017 10:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân, a Trystan ab Ifan yn holi'r actores Olive Michael. b08hw5st  VPID:b08hw5rs
2 hours Details
Bore Cothi: Vera Lynn 20/03/2017 10:00 Phil Davies sydd yn ymuno â Shân Cothi i nodi pen-blwydd y Fonesig Vera Lynn yn 100 oed. b08hw5cy  VPID:b08hw58g
2 hours Details
Bore Cothi: Ysgoloriaeth Roux 22/03/2017 10:00 Cystadleuaeth i gogyddion yw Ysgoloriaeth Roux, ac mae Dylan Wyn Owens yn ymgeisydd. b08hw5qb  VPID:b08hw5nz
2 hours Details
Bwrw Golwg: Cyfryngau Cymdeithasol 19/03/2017 08:00 Rhaglen yn edrych ar le a phwrpas cyfryngau cymdeithasol wrth wynebu profiadau mawr bywyd. b08jljk0  VPID:b08jkvb7
30 mins Details
Byd Amaeth: Dyfodol yr Ucheldir 18/03/2017 06:00 Dei Tomos a'i westeion yn trafod cynhadledd yn Llanrwst ar ddyfodol yr ucheldir. b08jknsc  VPID:b08jknrg
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Griff Lynch yn cyflwyno 16/03/2017 19:00 Teirawr o'r gerddoriaeth orau gyda Griff Lynch yn sedd Huw Stephens. b08hw3hl  VPID:b08hw3hd
3 hours Details
Camp Lawn: 6 Gwlad: Ffrainc v Cymru 18/03/2017 14:00 Chwaraeon yn cynnwys sylwebaeth lawn ar gêm olaf Cymru yn y 6 Gwlad. b08jktz7  VPID:b08jktk4
3 hours, 30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Saith ar y Sul: Aberteifi 18/03/2017 05:30 R Alun Evans yn cyflwyno saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa Capel Bethania, Aberteifi. b08hvm75  VPID:b08hvlvt
30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Saith ar y Sul: Cwm Gwaun 19/03/2017 16:30 R Alun Evans yn cyflwyno saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa Capel Jabes, Cwm Gwaun. b08jljkd  VPID:b08jkxhz
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Gweithio Gartref 23/03/2017 12:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod gweithio gartref. b08jlryf  VPID:b08jlr5f
30 mins Details
Cofio: Comedi ac Adloniant Ysgafn 19/03/2017 13:00 Comedi ac adloniant ysgafn sy'n cael sylw John Hardy ar yr ymweliad hwn â'r archif. b08jljk8  VPID:b08jkwgq
1 hour Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 20/03/2017 20/03/2017 18:00 Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb pynciau cyfoes. b08jlkpy  VPID:b08jlkgt
1 hour Details
Dei Tomos: Fay Godwin 19/03/2017 17:30 Marian Delyth sydd yn gwmni i Dei mewn arddangosfa ym Machynlleth o luniau Fay Godwin. b08jljkg  VPID:b08jljhv
1 hour, 30 mins Details
Dei Tomos: Fay Godwin 21/03/2017 18:00 Marian Delyth sydd yn gwmni i Dei mewn arddangosfa ym Machynlleth o luniau Fay Godwin. b08jljkg  VPID:b08jllc1
1 hour Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Carwyn Jones ac Abermandraw 19/03/2017 08:30 Carwyn Jones ydi'r gwestai pen-blwydd, a'r gyfrol Abermandraw sy'n cael sylw Catrin Beard. b08jljk2  VPID:b08jkvs0
1 hour, 30 mins Details
Drama ar Radio Cymru: Colli Awen: Pennod 6 17/03/2017 18:00 Pennod olaf Colli Awen, cyfres ddrama ysgafn gan Graham Jones. b08hw50v  VPID:b08hw4hf
30 mins Details
Galwad Cynnar: 18/03/2017 18/03/2017 06:30 Trafodaeth ar natur a bywyd gwyllt, gan gynnwys llun o bysgodyn anghyffredin. b08jknsh  VPID:b08jkns7
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Dr Huw Jones, Rhan 1 20/03/2017 12:00 Rhan gyntaf sgwrs Gari gyda Dr Huw Jones, Prif Swyddog Gweithredol Chronos Therapeutics. b08jlkps  VPID:b08jlk89
30 mins Details
Geraint Lloyd: 16/03/2017 16/03/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08h59q0  VPID:b08h59nk
2 hours Details
Geraint Lloyd: 17/03/2017 17/03/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08h59r9  VPID:b08h59q3
2 hours Details
Geraint Lloyd: 20/03/2017 20/03/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08hw5dj  VPID:b08hw55s
2 hours Details
Geraint Lloyd: 21/03/2017 21/03/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08hw5m2  VPID:b08hw5dt
2 hours Details
Geraint Lloyd: 22/03/2017 22/03/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08hw5qq  VPID:b08hw5m9
2 hours Details
Gwawr Owen: 19/03/2017 19/03/2017 06:00 Dwyawr o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r pianydd a'r arweinydd Gwawr Owen. b08jljjy  VPID:b08jkv63
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: 21/03/2017 21/03/2017 21:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt. b08jlm6g  VPID:b08jlm69
1 hour Details
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair: Casgliad 4 20/03/2017 12:30 Ifor ap Glyn yn edrych ar y geiriau 'calon', 'cloch' a 'milgi', yn ogystal ag 'OMB'. b08jlkpw  VPID:b08jlkfg
30 mins Details
Hwyrnos Georgia Ruth: 21/03/2017 21/03/2017 19:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt. b08jlm6d  VPID:b08jlln7
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 19/03/2017 19/03/2017 14:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b08jljkb  VPID:b08jlhv6
2 hours Details
Ifan Evans: 18/03/2017 18/03/2017 11:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b08jktz5  VPID:b08jks7n
2 hours, 30 mins Details
John ac Alun: 19/03/2017 19/03/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b08jlk1h  VPID:b08jlk1f
3 hours Details
John Hardy: 17/03/2017 17/03/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08h59qx  VPID:b08h59qp
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/03/2017 20/03/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08hw5bq  VPID:b08hw5b3
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 21/03/2017 21/03/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08hw5lf  VPID:b08hw5j4
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 22/03/2017 22/03/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08hw5q2  VPID:b08hw5pn
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 23/03/2017 23/03/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08hw5sf  VPID:b08hw5s2
1 hour, 30 mins Details
John Walter: Tri yn Trafod 22/03/2017 12:00 Rhian Gibson, Aneirin Karadog a Catrin Elis Williams yn trafod pynciau o'u dewis nhw. b08jlq8r  VPID:b08jln7f
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 22/03/2017 22/03/2017 19:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. Sesiynau, sgyrsiau a pherfformiadau byw. b08jlq8w  VPID:b08jlq5n
3 hours Details
Marc Griffiths: 18/03/2017 18/03/2017 17:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b08jktz9  VPID:b08jktp5
3 hours, 30 mins Details
O'r Bae: Trethi Pobl Hunangyflogedig 17/03/2017 12:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod trethi ychwanegol i bobl hunangyflogedig. b08hw50l  VPID:b08hw3wc
30 mins Details
Pen Ben: Episode 6 17/03/2017 12:30 Catrin Beard sy'n chwilio am y cystadleuydd mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. b08hw50q  VPID:b08hw3xn
30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 17/03/2017 17/03/2017 19:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b08hw50z  VPID:b08hw50j
3 hours Details
Post Cyntaf: 17/03/2017 17/03/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b08h59qz  VPID:b08h59ql
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 18/03/2017 18/03/2017 08:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn. b08jktyz  VPID:b08jkp46
30 mins Details
Post Cyntaf: 20/03/2017 20/03/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08hw5bv  VPID:b08hw59k
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 21/03/2017 21/03/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08hw5lh  VPID:b08hw5hx
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 22/03/2017 22/03/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08hw5q6  VPID:b08hw5pf
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: Terfysgaeth San Steffan 23/03/2017 07:00 Yn cynnwys y diweddaraf o San Steffan, drannoeth y digwyddiad terfysgol difrifol yno. b08hw5sm  VPID:b08hw5rz
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 16/03/2017 16/03/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08h59py  VPID:b08h59nn
1 hour Details
Post Prynhawn: 17/03/2017 17/03/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b08h59r7  VPID:b08h59q6
1 hour Details
Post Prynhawn: 20/03/2017 20/03/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08hw5dd  VPID:b08hw56v
1 hour Details
Post Prynhawn: 21/03/2017 21/03/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08hw5ly  VPID:b08hw5fw
1 hour Details
Post Prynhawn: Terfysgaeth San Steffan 22/03/2017 17:00 Nia Cerys gyda rhaglen yn llawn ymateb i'r digwyddiad terfysgol difrifol yn San Steffan. b08hw5qn  VPID:b08hw5n6
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: Siân James 20/03/2017 19:00 Y gantores werin a'r delynores Siân James ydi gwestai Mr Mwyn. b08jlkq1  VPID:b08jlkpb
3 hours Details
Richard Rees: 19/03/2017 19/03/2017 10:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b08jljk4  VPID:b08jkw6k
1 hour, 30 mins Details
Sgript Slam: Cyfres 3: Episode 1 23/03/2017 12:30 Cyfres o sgetsys wedi'u sgwennu'n arbennig i Radio Cymru. b08jlryh  VPID:b08jlrsf
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Gwyliau Cerdd a Therapi Cerdd 19/03/2017 17:00 Nia Roberts a'i gwesteion yn trafod trefnu gwyliau cerdd, a therapi cerdd. b08hw0kd  VPID:b08hw0fn
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: John Emyr a Luned Aaron 22/03/2017 12:30 Sgwrs gyda John Emyr a Luned Aaron am gyfuno cerddi a darluniau ar gyfer llyfr am blant. b08jlq8t  VPID:b08jlnj6
30 mins Details
Stori Tic Toc: Cochyn y Clown 19/03/2017 19:00 Mae Cochyn y Clown yn dod i barti Mari heddiw, ac mae pawb wedi cyffroi. b061b373  VPID:b061b36z
5 mins Details
Tacl Hwyr Tudur Owen: Caerdydd 17/03/2017 18:30 Cwis dafarn gyda Tudur Owen yn edrych ymlaen at gêm Ffrainc v Cymru yn y 6 Gwlad. b08hw50x  VPID:b08hw4tz
30 mins Details
Taro'r Post: 17/03/2017 17/03/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08h59r5  VPID:b08h59q9
1 hour Details
Taro'r Post: 20/03/2017 20/03/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08hw5d2  VPID:b08hw587
1 hour Details
Taro'r Post: 21/03/2017 21/03/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08hw5lt  VPID:b08hw5gd
1 hour Details
Taro'r Post: 22/03/2017 22/03/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08hw5qd  VPID:b08hw5nm
1 hour Details
Taro'r Post: 23/03/2017 23/03/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08hw5sw  VPID:b08hw5rm
1 hour Details
Tommo: 16/03/2017 16/03/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08h59pw  VPID:b08h59nr
3 hours Details
Tommo: 20/03/2017 20/03/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08hw5d8  VPID:b08hw575
3 hours Details
Tommo: 21/03/2017 21/03/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08hw5lw  VPID:b08hw5g5
3 hours Details
Tommo: 22/03/2017 22/03/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08hw5qj  VPID:b08hw5nd
3 hours Details
Tudur Owen: Elin Fflur yn cyflwyno 17/03/2017 14:00 Elin Fflur yn cadw cwmni ar bnawn Gwener gyda digon o gerddoriaeth a sgwrsio. b08hw50s  VPID:b08hw47n
3 hours Details
Tudur Owen: Geth a Ger yn cyflwyno 18/03/2017 09:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Geth a Ger yn lle Tudur Owen. b08jktz3  VPID:b08jks5g
2 hours Details
Wil Morgan: Hywel Gwynfryn yn cyflwyno 18/03/2017 21:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn gyda Hywel Gwynfryn yn sedd Wil Morgan. b08jktzc  VPID:b08jktr6
3 hours Details
Y Talwrn: 2017: Y Ffoaduriaid v Y Diwc 19/03/2017 19:05 Gornest rhwng y Ffoaduriaid a'r Diwc, wedi'i recordio yng Nghlwb y Bont ym Mhontypridd. b08jljkj  VPID:b08jkyds
55 mins Details
Yr Oedfa: 19/03/2017 19/03/2017 05:30 Gwasanaeth ar y Sul dan ofal Beti Griffiths, Lledrod. b08jljjw  VPID:b08jkv35
30 mins Details