Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
UK Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a UK Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
International Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to an international Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the WMA/AAC information about a program including stream information.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: Angharad Mair a Marathon Llundain 20/04/2017 07:30 Mae Gaynor yn sgwrsio gydag Angharad Mair a fydd yn rhedeg Marathon Llundain eleni. b08lnmxw  VPID:b08lnmxb
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Gaynor Davies yn cyflwyno 17/04/2017 07:30 Gyda'r Pasg yn amser i'r teulu, mae Gaynor yn sgwrsio â pherthnasau sy'n canu â'i gilydd. b08lnmnj  VPID:b08lnmmq
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Gaynor Davies yn cyflwyno 21/04/2017 07:30 Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau gyda Gaynor Davies yn sedd Aled Hughes. b08lnmz7  VPID:b08lnmyp
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Gaynor Davies yn cyflwyno 18/04/2017 07:30 Pam fod pobl mewn oed yn chwarae gyda theganau eu plant? Gaynor Davies sy'n holi. b08lnmss  VPID:b08lnmq8
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Rhinweddau Garlleg a Gwlâu Cwrel 19/04/2017 07:30 Gaynor Davies yn trafod manteision Garlleg a dirywiad Gwlâu Cwrel Awstralia. b08lnmwf  VPID:b08lnmv4
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 16/04/2017 16/04/2017 19:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b08mj713  VPID:b08mj6bm
1 hour Details
Ar y Marc: 22/04/2017 22/04/2017 07:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b08n55z4  VPID:b08n55jg
30 mins Details
Bore Cothi: 19/04/2017 19/04/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. b08lnmwh  VPID:b08lnmtz
2 hours Details
Bore Cothi: 21/04/2017 21/04/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. b08lnmz9  VPID:b08lnmyl
2 hours Details
Bore Cothi: Cymanfa Joseph Parry 20/04/2017 09:00 Mae Alun Guy yn ymuno â Shân Cothi i drafod Cymanfa Joseph Parry. b08lnmxy  VPID:b08lnmx7
2 hours Details
Bore Cothi: Ffa Pob 18/04/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned a thin o ffa pob wrth i Shân Cothi gael cwmni Beca Lyne-Pirkis. b08lnmsv  VPID:b08lnmpq
2 hours, 5 mins Details
Bore Cothi: Sesiwn Morfa 17/04/2017 09:00 Yn cynnwys y triawd ifanc Morfa yn perfformio cerddoriaeth werin draddodiadol a chyfoes. b08lnmnn  VPID:b08lnmmd
2 hours Details
Bro Ryan 21/04/2017 11:00 Atgofion cyfoedion a chyd-ddisgyblion Ryan Davies yn Llanfyllin. b08mjqbv  VPID:b08mjpqr
30 mins Details
Bwrw Golwg: 23/04/2017 23/04/2017 07:00 John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. b08n5c8b  VPID:b08n58hh
30 mins Details
Byd Amaeth: Hywel Dafis 22/04/2017 05:00 Dei Tomos ar ymweliad â fferm laeth Blaenglowon Fach, Talgarreg, i sgwrsio â Hywel Dafis. b08n55yr  VPID:b08n54q3
30 mins Details
Byd Huw Stephens: 20/04/2017 20/04/2017 18:00 Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol. b08mjp3b  VPID:b08mjp09
3 hours Details
Caniadaeth y Cysegr: Emynau William Williams, Pantycelyn 22/04/2017 04:30 Delyth Morgans Phillips yn cyflwyno detholiad o emynau William Williams, Pantycelyn. b08mnyc1  VPID:b08mnybz
30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Y Pasg 16/04/2017 15:30 Dr Barry Morgan yn cyflwyno detholiad o emynau i nodi penwythnos y Pasg. b08lpf70  VPID:b08lpf6y
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Addasu Adeiladau yn Dai 20/04/2017 11:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod addasu adeiladau yn dai. b08mjp37  VPID:b08mjmys
30 mins Details
Cofio: 1985 17/04/2017 16:30 Dewch i gofio 1985 ar ymweliad ag archif Radio Cymru yng nghwmni John Hardy. b08mjbt2  VPID:b08mjbql
1 hour, 30 mins Details
Cofio: Ryan Davies 23/04/2017 12:00 John Hardy gydag archif ac atgofion i nodi deugain mlynedd ers marwolaeth Ryan Davies. b08n5c8g  VPID:b08n598j
1 hour Details
Cyngerdd Eric Jones 17/04/2017 12:00 Garry Owen yn cyflwyno pigion o gyngerdd o waith Eric Jones ym Mhontarddulais. b08mjbhv  VPID:b08mjb2j
1 hour Details
Dei Tomos: Lewis Morris a William Vaughan 16/04/2017 16:30 Sgyrsiau amrywiol yn cynnwys perthynas Lewis Morris gyda William Vaughan, Corsygedol. b08mj70p  VPID:b08mj5pq
1 hour, 30 mins Details
Dei Tomos: Lewis Morris a William Vaughan (Fersiwn Awr) 18/04/2017 17:00 Fersiwn fyrrach o raglen nos Sul yn cynnwys perthynas Lewis Morris gyda William Vaughan. b08mjgpx  VPID:b08mjgmk
1 hour Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Sion Goronwy 23/04/2017 07:30 Sion Goronwy, y baswr o'r Bala, ydi'r gwestai pen-blwydd. b08n5c8d  VPID:b08n58l4
1 hour, 30 mins Details
Elan Evans: 21/04/2017 21/04/2017 17:00 Cerddoriaeth gydag un o gyflwynwyr Radio Cymru Mwy, ein chwaer-orsaf ddigidol. b08mjqc1  VPID:b08mjq8k
1 hour Details
Emyn Roc a Rôl: HMS Morris 21/04/2017 11:30 HMS Morris yn recordio fersiwn gyfoes o'r emyn Y Faenol. b08mjqbx  VPID:b08mjpzh
30 mins Details
Galwad Cynnar: Cors Fenn's, Whixall a Bettisfield 22/04/2017 05:30 Rhaglen o gors Fenn's, Whixall a Bettisfield ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. b08h4yrz  VPID:b08h4lqp
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Pysgoty a Siop Bysgod Jonah 17/04/2017 11:00 Hanes Pysgoty, bwyty ger harbwr Aberystwyth sy'n arbenigo mewn prydau pysgod a bwyd môr. b07zj8jc  VPID:b07zj7kr
30 mins Details
Geraint Lloyd: 17/04/2017 17/04/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08lnmnx  VPID:b08lnmm0
2 hours Details
Geraint Lloyd: 18/04/2017 18/04/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08lnmtf  VPID:b08lnmp4
2 hours Details
Geraint Lloyd: 21/04/2017 21/04/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08lnmzh  VPID:b08lnmy9
2 hours Details
Geraint Lloyd: Her Mathemateg a Marathon Llundain 19/04/2017 21:00 Her mathemateg Gareth Ffowc a sgwrs gyda rhywun fydd yn rhedeg Marathon Llundain. b08lnmwr  VPID:b08lnmtl
2 hours Details
Geraint Lloyd: O Cape Town i Aberteifi 20/04/2017 21:00 Hanes Dyfrig a Ieuan Harries, tad a mab sy'n teithio o Cape Town i Aberteifi. b08lnmy6  VPID:b08lnmwv
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: 18/04/2017 18/04/2017 20:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt. b08mjgq1  VPID:b08mjgpt
1 hour Details
Gwyn L Williams: 23/04/2017 23/04/2017 05:00 Detholiad o gerddoriaeth amrywiol. b08n5c88  VPID:b08n57ym
2 hours Details
Hwyrnos Georgia Ruth: 18/04/2017 18/04/2017 18:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt. b08mjgpz  VPID:b08mjgmq
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 23/04/2017 23/04/2017 13:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b08n5c8j  VPID:b08n5b4k
2 hours Details
Ifan Evans: 22/04/2017 22/04/2017 10:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b08n55zd  VPID:b08n55ww
3 hours Details
John ac Alun: Meinir Gwilym yn cyflwyno 16/04/2017 20:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi Sul y Pasg gyda Meinir Gwilym yn lle John ac Alun. b08mj717  VPID:b08mj6yz
3 hours Details
John Hardy: 18/04/2017 18/04/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08lnmsj  VPID:b08lnmqk
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 19/04/2017 19/04/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08lnmw9  VPID:b08lnmw2
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/04/2017 20/04/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08lnmxr  VPID:b08lnmxj
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 21/04/2017 21/04/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08lnmz3  VPID:b08lnmyw
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: Dyfan Tudur yn cyflwyno 17/04/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ar fore Llun y Pasg gyda Dyfan Tudur yn sedd John Hardy. b08lnmnb  VPID:b08lnmn1
2 hours, 30 mins Details
John Walter: Dai Lewis 19/04/2017 11:00 Gwestai John Walter yn y rhaglen hon yw'r arwerthwr Dai Lewis. b08mjm69  VPID:b08mjlpw
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 19/04/2017 19/04/2017 18:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. Sesiynau, sgyrsiau a pherfformiadau byw. b08mjm6f  VPID:b08mjm63
3 hours Details
Marc Griffiths: 22/04/2017 22/04/2017 16:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b08n55zs  VPID:b08n55bl
3 hours, 30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 21/04/2017 21/04/2017 18:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b08mjqc3  VPID:b08mjqbs
3 hours Details
Post Cyntaf: 17/04/2017 17/04/2017 07:00 Newyddion a chwaraeon bore Dydd Llun y Pasg gyda Gwenllian Grigg a Dylan Griffiths. b08lnmng  VPID:b08lnmmy
30 mins Details
Post Cyntaf: 18/04/2017 18/04/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas a Sara Esyllt. b08lnmsn  VPID:b08lnmqd
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 19/04/2017 19/04/2017 06:00 Gydag Alun Thomas yn San Steffan cyn y bleidlais ar gynnal etholiad cyffredinol brys. b08lnmwc  VPID:b08lnmv7
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 20/04/2017 20/04/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas a Sara Esyllt. b08lnmxt  VPID:b08lnmxf
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 21/04/2017 21/04/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas a Gwenllian Grigg. b08lnmz5  VPID:b08lnmys
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 22/04/2017 22/04/2017 07:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg a Dylan Ebenezer. b08n55yz  VPID:b08n55gr
30 mins Details
Post Prynhawn: 17/04/2017 17/04/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Tudur. b08lnmnv  VPID:b08lnmm3
30 mins Details
Post Prynhawn: 19/04/2017 19/04/2017 16:00 Gyda Dewi Llwyd yn San Steffan wedi'r bleidlais ar gynnal etholiad cyffredinol brys. b08lnmwp  VPID:b08lnmtp
1 hour Details
Post Prynhawn: 20/04/2017 20/04/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08lnmy4  VPID:b08lnmwy
1 hour Details
Post Prynhawn: 21/04/2017 21/04/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b08lnmzf  VPID:b08lnmyd
1 hour Details
Post Prynhawn: Etholiad Cyffredinol Brys 18/04/2017 16:00 Nia Thomas gydag ymateb pellach i gyhoeddiad Theresa May am etholiad cyffredinol brys. b08lnmt9  VPID:b08lnmp7
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: 17/04/2017 17/04/2017 18:00 Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au. b08mjbt4  VPID:b08mjbs7
3 hours Details
Richard Rees: 23/04/2017 23/04/2017 09:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b08n57np  VPID:b08n56qx
1 hour, 30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Dorothy Squires 16/04/2017 16:00 Golwg ar fywyd a gyrfa'r gantores Dorothy Squires. b08lnl53  VPID:b08lnl0z
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Llion Williams 19/04/2017 11:30 Nia Roberts yn sgwrsio â'r actor Llion Williams, enillydd dwy o Wobrau Theatr Cymru 2017. b08mjm6c  VPID:b08mjlsm
30 mins Details
Stori Tic Toc: Beti'r Bwystfil 16/04/2017 18:00 Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. b06wk4sz  VPID:b06wk4hm
5 mins Details
Straeon Bob Lliw: Eric Jones 17/04/2017 11:30 Cyfle i ddod i adnabod y cyfansoddwr Eric Jones a'i waith. b085zj24  VPID:b085zh8t
30 mins Details
Taro'r Post: 19/04/2017 19/04/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled ap Dafydd. b08lnmwk  VPID:b08lnmtw
1 hour Details
Taro'r Post: 20/04/2017 20/04/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Owain Clarke. b08lnmy0  VPID:b08lnmx4
1 hour Details
Taro'r Post: 21/04/2017 21/04/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Owain Clarke. b08lnmzc  VPID:b08lnmyh
1 hour Details
Taro'r Post: Etholiad Cyffredinol Brys 18/04/2017 12:00 Aled ap Dafydd gydag ymateb i'r cyhoeddiad am etholiad cyffredinol ym mis Mehefin. b08lnmt3  VPID:b08lnmph
1 hour Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 20/04/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08lnmy2  VPID:b08lnmx1
3 hours Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 19/04/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08lnmwm  VPID:b08lnmts
3 hours Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 18/04/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08lnmt7  VPID:b08lnmpb
3 hours Details
Tra Bo Dau: Iwan Roberts ac Eirian Owen 20/04/2017 17:00 Nia Roberts yng nghwmni Iwan Roberts ac Eirian Owen, dau sydd yn perthyn i'w gilydd. b085jftj  VPID:b085jbzt
1 hour Details
Tra Bo Dau: Meic Povey a Branwen Cennard 23/04/2017 11:00 Nia Roberts yng nghwmni dau gyd-ddramodydd, Meic Povey a Branwen Cennard. b0830gyh  VPID:b0830gy8
1 hour Details
Tudur Owen: 21/04/2017 21/04/2017 13:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08mjqbz  VPID:b08mjq7x
3 hours Details
Tudur Owen: 22/04/2017 22/04/2017 08:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08n55z8  VPID:b08n55vh
2 hours Details
Wil Morgan: 22/04/2017 22/04/2017 20:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b08n55zv  VPID:b08n55y7
3 hours Details
Y Golled: Colli Brawd a Cholli Rhiant 20/04/2017 11:30 Rhaglen yn holi teuluoedd am eu profiad o alar wedi collli brawd a cholli rhiant. b08mjh7t  VPID:b08mjh7p
30 mins Details
Y Talwrn: 2017: Dathlu'r Deugain 16/04/2017 18:05 Gornest yn nodi pen-blwydd Radio Cymru'n 40 oed, wedi'i recordio yn Nolgellau. b08mj70x  VPID:b08mj67l
55 mins Details
Yr Oedfa: 23/04/2017 23/04/2017 04:30 Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Kevin Davies, Y Barri. b08n57nm  VPID:b08n56hd
30 mins Details