Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a DASH Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a HLS Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the AAC/MP3/DASH information about a program including stream information and RTMPDump commands.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: Cig Gafr 17/04/2018 07:30 Ychydig iawn o gig gafr sy'n cael ei fwyta yng Nghymru, ond a ydi hyn am newid? b09z6288  VPID:b09z627p
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Diffiniad yn Ailffurfio 18/04/2018 07:30 Wrth i Diffiniad ailffurfio, mae Aled yn cael cwmni Bethan Richards ac Ian Cottrell. b09z629w  VPID:b09z629b
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Lleisio Cartŵns 20/04/2018 07:30 Beth yw'r gyfrinach wrth leisio cartŵns? Iestyn Garlick sy'n ymuno ag Aled. b09z62f0  VPID:b09z62dg
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Patrwm Cwsg 16/04/2018 07:30 Y rhwyfwraig a'r nyrs Elin Haf sy'n cymharu ei phatrwm cwsg hi ag un Aled. b09z626f  VPID:b09z625w
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Plant yn Ffraeo 19/04/2018 07:30 Ar ymweliad â Llanllechid, mae Aled yn holi plant yno beth sy'n achosi ffrae yn eu tÅ· nhw. b09z62ch  VPID:b09z62by
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 15/04/2018 15/04/2018 19:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b09z6254  VPID:b09z623s
1 hour Details
Ar y Marc: 14/04/2018 14/04/2018 07:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b09z623f  VPID:b09z622t
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Lena Charles 15/04/2018 11:00 Beti George yn sgwrsio â Lena Charles, wedi iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed. b09z644f  VPID:b09z644c
1 hour Details
Bore Cothi: 16/04/2018 16/04/2018 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân, sy'n clywed am Gantorion Menai a phapur bro Y Bigwn. b09z626h  VPID:b09z625s
2 hours Details
Bore Cothi: 19/04/2018 19/04/2018 09:00 Sylw i Å´yl Llên Plant Caerdydd a chystadleuaeth Band Ieuenctid Cymru. b09z62ck  VPID:b09z62bv
2 hours Details
Bore Cothi: Detox Digidol 17/04/2018 09:00 Cyflawni detox digidol yw her Guto Lloyd Davies i Shân Cothi. b09z628b  VPID:b09z627h
2 hours Details
Bore Cothi: Llyfrau i Godi'r Ysbryd 18/04/2018 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi, sy'n clywed am lyfrau i godi'r ysbryd. b09z629y  VPID:b09z6297
2 hours Details
Broc Môr: 13/04/2018 13/04/2018 17:30 Cerddoriaeth, barddoniaeth, sgyrsiau a synau'n ymwneud â thirweddau gorllewin Cymru. b09yh7y7  VPID:b09yh6sq
30 mins Details
Bwrw Golwg: Syria, Calais ac Ystyr Dylanwad 15/04/2018 07:00 John Roberts a'i westeion yn trafod Syria a Calais, ac yn gofyn beth yw ystyr dylanwad. b09z624y  VPID:b09z624q
30 mins Details
Byd Amaeth: 14/04/2018 14/04/2018 05:00 Ar ôl dod yn Ffarmwr Bîff y Flwyddyn yn 2016, mae Richard Tudor rŵan yn troi at laeth. b09z6237  VPID:b09z6230
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Cofio Chef 19/04/2018 18:00 Mix gwaith cartref gan Mellt, a theyrnged i Gareth 'Chef' Williams gan Steffan Cravos. b09z6b3j  VPID:b09z6b3g
3 hours Details
Camp Lawn: 14/04/2018 14/04/2018 13:00 Chwaraeon, yn cynnwys sylw i gemau pêl-droed a rygbi'r prynhawn. b09z63m7  VPID:b09z63k8
3 hours, 30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Gareth Glyn 14/04/2018 04:30 Detholiad o emynau o gyfres Gareth Glyn ar foreau Sul. b09z62xv  VPID:b09z62xb
30 mins Details
Co' Bach: Penigamp a Gwin y Gorffennol 16/04/2018 17:00 Dwy raglen o archif ddigidol BBC Cymru, sef Penigamp a Gwin y Gorffennol. b09z66mc  VPID:b09z66m7
1 hour Details
Cofio: 15/04/2018 15/04/2018 12:00 Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. b09z6466  VPID:b09z6464
1 hour Details
Dal Pen Rheswm: 19/04/2018 19/04/2018 11:00 Sgwrs i geisio rhoi'r byd yn ei le. b09z62cm  VPID:b09z62br
30 mins Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 18/04/2018 18/04/2018 11:00 Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb pynciau cyfoes. b09z62b0  VPID:b09z6292
30 mins Details
Dei Tomos: Sioned Williams 15/04/2018 16:30 Y delynores Sioned Williams yw un o westeion Dei. b09z65jh  VPID:b09z65jc
1 hour, 30 mins Details
Dei Tomos: Sioned Williams (Fersiwn Awr) 17/04/2018 17:00 Fersiwn fyrrach o raglen yn cynnwys sgwrs gyda'r delynores Sioned Williams. b09z6883  VPID:b09z6881
1 hour Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Eddie Ladd 15/04/2018 07:30 Adolygiad o'r papurau Sul, a'r berfformwraig Eddie Ladd ydi'r gwestai pen-blwydd. b09z6250  VPID:b09z624m
1 hour, 30 mins Details
Dwyn i Gof: Cynan 19/04/2018 11:30 LlÅ·r Gwyn Lewis yn sgwrsio â phobl am Cynan - bardd, archdderwydd a chymeriad lliwgar. b082062h  VPID:b08205mx
30 mins Details
Emyn Roc a Rôl: Mr Phormula 20/04/2018 11:30 Ar wahoddiad Lisa Gwilym, mae Mr Phormula yn trawsnewid yr emyn-dôn Builth yn llwyr. b09z6bss  VPID:b09z6bsj
30 mins Details
Galwad Cynnar: 14/04/2018 14/04/2018 05:30 Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. b09z636t  VPID:b09z636r
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Gwili Jones 16/04/2018 11:00 Hanes Gwili Jones, sef cwmni peiriannau amaethyddol yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. b09z667q  VPID:b09z667k
30 mins Details
Geraint Lloyd: 16/04/2018 16/04/2018 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b09z626t  VPID:b09z6257
2 hours Details
Geraint Lloyd: 19/04/2018 19/04/2018 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b09z62cw  VPID:b09z62bc
2 hours Details
Geraint Lloyd: Côr Meibion Llundain 18/04/2018 21:00 Cyfle i ddod i adnabod Côr Meibion Llundain, wrth i Geraint sgwrsio â Mike Williams. b09z62b8  VPID:b09z628p
2 hours Details
Geraint Lloyd: Iddon Jones 13/04/2018 21:00 Sgwrs gydag Iddon Jones, un o actorion y sioe gerdd Wicked. b09ygz1l  VPID:b09ygz04
2 hours Details
Geraint Lloyd: Tlws Arthur Bebbington 17/04/2018 21:00 Ar ôl ennill Tlws Arthur Bebbington, mae Arwel Lewis yn ymuno â Geraint am sgwrs. b09z628l  VPID:b09z626y
2 hours Details
Gwyn L Williams: 15/04/2018 15/04/2018 05:00 Cerddoriaeth yn cynnwys cyfansoddiadau gan Stravinsky, Dvořák, Beethoven a Sibelius. b09z63y7  VPID:b09z63xt
2 hours Details
Hwyrnos Georgia Ruth: Gai Toms 17/04/2018 18:00 Cerddoriaeth yn cynnwys awr o draciau Llechen Lân gan Gai Toms. b09z628j  VPID:b09z6272
3 hours Details
Hywel Gwynfryn: 15/04/2018 15/04/2018 13:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b09z647y  VPID:b09z647t
2 hours Details
Ifan Evans: 17/04/2018 17/04/2018 13:00 Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. b09z67yd  VPID:b09z67yb
3 hours Details
Ifan Evans: 18/04/2018 18/04/2018 13:00 Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. b09z62b2  VPID:b09z628z
3 hours Details
Ifan Evans: 19/04/2018 19/04/2018 13:00 Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. b09z62cr  VPID:b09z62bk
3 hours Details
Ifan Evans: Marc Griffiths yn cyflwyno 16/04/2018 13:00 Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths. b09z626m  VPID:b09z625l
3 hours Details
Ifan Evans: Owain Gwilym yn cyflwyno 14/04/2018 10:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant gydag Owain Gwilym yn lle Ifan Evans. b09z623k  VPID:b09z622m
3 hours Details
John ac Alun: 15/04/2018 15/04/2018 20:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b09z661h  VPID:b09z661f
3 hours Details
John Hardy: 16/04/2018 16/04/2018 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09z6269  VPID:b09z6262
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 17/04/2018 17/04/2018 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09z6284  VPID:b09z627x
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 18/04/2018 18/04/2018 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09z629r  VPID:b09z629j
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 19/04/2018 19/04/2018 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09z62cc  VPID:b09z62c4
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/04/2018 20/04/2018 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09z62dw  VPID:b09z62dn
1 hour, 30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Mellt 18/04/2018 18:00 Cyn rhyddhau'r albwm newydd, Mae'n Hawdd Pan Ti'n Ifanc, mae Mellt yn y stiwdio gyda Lisa. b09z62b6  VPID:b09z628s
3 hours Details
Marc Griffiths: 14/04/2018 14/04/2018 16:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b09z623m  VPID:b09z622j
3 hours, 30 mins Details
Ofergoelus: Pennod 2 13/04/2018 17:00 Cyfres gan Anna-Lisa Jenaer a Bethan Davies. b09yh5w1  VPID:b09yh5vz
30 mins Details
O'r Bae: Windrush a Gwrth-Semitiaeth 20/04/2018 11:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod sgandal Windrush a gwrth-Semitiaeth. b09z6b9t  VPID:b09z6b6x
30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 13/04/2018 13/04/2018 18:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b09ygz1h  VPID:b09ygz07
3 hours Details
Post Cyntaf: 14/04/2018 14/04/2018 07:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg ac Owain LlÅ·r. b09z623c  VPID:b09z622x
30 mins Details
Post Cyntaf: 16/04/2018 16/04/2018 06:00 Y newyddion diweddaraf o Gymru a'r byd gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09z626c  VPID:b09z625z
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 17/04/2018 17/04/2018 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09z6286  VPID:b09z627t
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 18/04/2018 18/04/2018 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09z629t  VPID:b09z629f
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 19/04/2018 19/04/2018 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09z62cf  VPID:b09z62c1
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 20/04/2018 20/04/2018 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b09z62dy  VPID:b09z62dk
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 13/04/2018 13/04/2018 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a rhu hwnt gydag Alun Thomas. b09ygz1f  VPID:b09ygz0b
1 hour Details
Post Prynhawn: 16/04/2018 16/04/2018 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09z626p  VPID:b09z625h
1 hour Details
Post Prynhawn: 17/04/2018 17/04/2018 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09z628g  VPID:b09z6277
1 hour Details
Post Prynhawn: 18/04/2018 18/04/2018 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09z62b4  VPID:b09z628w
1 hour Details
Post Prynhawn: 19/04/2018 19/04/2018 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09z62ct  VPID:b09z62bg
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: Angharad Penrhyn 16/04/2018 18:00 Yn cynnwys dewisiadau cerddorol Angharad Penrhyn, un o olygyddion O'r Pedwar Gwynt. b09z626r  VPID:b09z625b
3 hours Details
Richard Rees: 15/04/2018 15/04/2018 09:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b09z6252  VPID:b09z624j
1 hour, 30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Celf Gymunedol 15/04/2018 16:00 Mererid Velios sy'n ymuno â Nia i drafod effeithiolrwydd celf gymunedol. b09yh49q  VPID:b09yh498
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Plas Glyn-y-Weddw 18/04/2018 11:30 Ymweliad â Phlas Glyn-y-Weddw, canolfan gelf a threftadaeth yn Llanbedrog. b0b02079  VPID:b0b02043
30 mins Details
Stori Tic Toc: Aled a'r Trysor 15/04/2018 18:00 Mae Aled yn treulio ei wyliau gyda Taid, sy'n adrodd stori iddo bob nos. b063m9n8  VPID:b063m8h5
5 mins Details
Taro'r Post: 17/04/2018 17/04/2018 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09z628d  VPID:b09z627b
1 hour Details
Taro'r Post: 18/04/2018 18/04/2018 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd. b09z68pc  VPID:b09z68p8
1 hour Details
Taro'r Post: 19/04/2018 19/04/2018 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Alun Thomas. b09z62cp  VPID:b09z62bn
1 hour Details
Taro'r Post: Bomio Syria 16/04/2018 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd, gan gynnwys penderfyniad Theresa May i fomio Syria. b09z626k  VPID:b09z625p
1 hour Details
Taro'r Post: Rivers of Blood 13/04/2018 12:00 Ymateb i gynlluniau'r BBC i ddarlledu darlleniad o araith Enoch Powell, Rivers of Blood. b09ygz1c  VPID:b09ygz0f
1 hour Details
Tudur Owen: 13/04/2018 13/04/2018 13:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b09yh5mj  VPID:b09yh5m8
3 hours Details
Tudur Owen: 14/04/2018 14/04/2018 08:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b09z623h  VPID:b09z622q
2 hours Details
Wil Morgan: 14/04/2018 14/04/2018 20:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b09z623p  VPID:b09z622f
3 hours Details
Y Talwrn: 2018: Tir Mawr v Hiraethog 15/04/2018 18:05 Timau'r Tir Mawr a Hiraethog sy'n cystadlu yng ngornest olaf rownd gyntaf 2018. b09z65zl  VPID:b09z65zj
55 mins Details
Yr Oedfa: 15/04/2018 15/04/2018 04:30 Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Gareth Reid, Llandysul. b09z63wr  VPID:b09z63wp
30 mins Details
Ysbrydoliaeth: Arwyr 15/04/2018 15:00 Nic Parry sy'n llywio trafodaeth ar arwyr ysbrydoledig. b09yh2hq  VPID:b09yh2hj
30 mins Details
Ysbrydoliaeth: Celfyddyd 16/04/2018 11:30 Nic Parry sy'n llywio trafodaeth ar ddarnau o gelfyddyd sydd wedi ysbrydoli. b09z669l  VPID:b09z669j
30 mins Details