Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
UK Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a UK Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru
International Audio on Demand (Windows Media) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to an international Windows Media Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the WMA/AAC information about a program including stream information.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: 17/01/2017 17/01/2017 08:30 Ymateb Elen Lloyd i awgrym y gallai llefrith cyflawn fod yn fwy llesol na llaeth sgim. b087yk5m  VPID:b087yk4p
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: 19/01/2017 19/01/2017 08:30 Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau. b087ykdp  VPID:b087ykcx
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Gwylio Adar 16/01/2017 08:30 Ymweliad ag Ysgol Morswyn yng Nghaergybi i sgwrsio â rhai o'r adaryddion ifanc yno. b087yk07  VPID:b087yjzl
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Monopoly a Heneiddio yn Japan 18/01/2017 08:30 A fydd ambell wyneb emoji yn y carchar cyn bo hir? A pha mor hen ydi hen yn Japan? b087ykb5  VPID:b087yk9g
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Syrcas Cricieth a Byw Heb Blastig 20/01/2017 08:30 Atgofion am syrcas Cricieth yn y 1950au, a sut beth ydi byw heb blastig? b087ykhb  VPID:b087ykgh
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 15/01/2017 15/01/2017 20:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b088klf5  VPID:b088klb2
1 hour Details
Ar y Marc: 21/01/2017 21/01/2017 08:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b089f6jc  VPID:b089f5y1
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Jeremy Turner 15/01/2017 12:00 Beti George yn holi'r actor a sylfaenydd Cwmni Theatr Arad Goch, Jeremy Turner. b088kjgz  VPID:b088kh4g
1 hour Details
Bore Cothi: 16/01/2017 16/01/2017 10:00 Croeso cynnes dros baned yng nghwmni Shân Cothi. b087yk0c  VPID:b087yjzh
2 hours Details
Bore Cothi: 17/01/2017 17/01/2017 10:00 Awgrymiadau ar sut i geisio am swydd, a sgwrs gyda Peter Morris sy'n byw yn Utrecht. b087yk5p  VPID:b087yk4g
2 hours Details
Bore Cothi: 20/01/2017 20/01/2017 10:00 Croeso cynnes dros baned yng nghwmni Shân Cothi. b087ykhf  VPID:b087ykg8
2 hours, 5 mins Details
Bore Cothi: Technoleg yn y Cartref 19/01/2017 10:00 Robert David sy'n trafod cyfuno technoleg yn y cartref gyda byw yn gynaliadwy. b087ykdr  VPID:b087ykcs
2 hours Details
Bore Cothi: Y Stamp a Ffasiwn Dynion 18/01/2017 10:00 Hanes cylchgrawn electronig newydd o'r enw Y Stamp, a sgwrs am ffasiwn dynion yn 2017. b087ykbt  VPID:b087yk96
2 hours Details
Bwlio 16/01/2017 12:30 Rhaglen gyda phobl yn siarad yn agored am fwlio. b088knn7  VPID:b088knfz
30 mins Details
Bwrw Golwg: Gwirionedd Emosiynol 15/01/2017 08:00 John Roberts a'i westeion yn trafod gwirionedd emosiynol mewn gwleidyddiaeth. b088kldv  VPID:b088kjpz
30 mins Details
Byd Amaeth: Brexit a Pheiriannau LAMMA 21/01/2017 06:00 Dei Tomos a'i westeion yn trafod Brexit a pheiriannau sioe LAMMA yn Peterborough. b089f6h6  VPID:b089f5d7
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Griff Lynch a Tusk 19/01/2017 19:00 Griff Lynch yn trafod ei sengl newydd, Don't Count On Me, a mix gwaith cartref gan Tusk. b088krcb  VPID:b088krc2
3 hours Details
Camp Lawn: 14/01/2017 14/01/2017 14:00 Sylwebaeth lawn ar Abertawe v Arsenal, a sylw hefyd i gêm Casnewydd v Colchester. b088kg31  VPID:b088kdym
3 hours, 30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: 21/02/2016 15/01/2017 16:30 Emynau a cherddoriaeth grefyddol. b071cj86  VPID:b071cj7h
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Ceir 19/01/2017 12:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod perthynas pobl â cheir. b088krc6  VPID:b088kr4p
30 mins Details
Cofio: Llwyfan 15/01/2017 13:00 John Hardy sy'n camu i'r llwyfan i hel atgofion ar ffurf archif, sgwrs a chân. b088kjh1  VPID:b088khk3
1 hour Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Donald Trump a Norwy 16/01/2017 18:00 Pa fath o arlywydd fydd Donald Trump? A pha wersi sydd i'w dysgu gan Norwy? b088knn9  VPID:b088knkf
1 hour Details
Dei Tomos: Siân James a Pharti Cut Lloi 17/01/2017 18:00 Siân James a thri o gogie Parti Cut Lloi o ardal Dyffryn Banw ym Maldwyn sy'n gwmni i Dei. b088klf1  VPID:b088kp3z
1 hour Details
Dei Tomos: Siân James a Pharti Cut Lloi 15/01/2017 17:30 Siân James a thri o gogie Parti Cut Lloi o ardal Dyffryn Banw ym Maldwyn sy'n gwmni i Dei. b088klf1  VPID:b088kkps
1 hour, 30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Ken Owens 15/01/2017 08:30 Ken Owens, capten y Scarlets sydd hefyd yn fachwr gyda Chymru, ydi'r gwestai pen-blwydd. b088kldx  VPID:b088kk1x
1 hour, 30 mins Details
Diwydiant Sŵn: Glo 19/01/2017 12:30 Helfa haniaethol trwy ddiwydiant glo Cymru, yn canolbwyntio ar synau'r diwydiant. b088krc8  VPID:b088kr7k
30 mins Details
Drama ar Radio Cymru: Bisgits a Balaclafas: Cyfres 2: Pennod 3 20/01/2017 12:30 Ail gyfres drama Tudur Owen, Bisgits a Balaclafas. b088ksf5  VPID:b088krtt
30 mins Details
Etifeddiaeth: Episode 3 15/01/2017 16:00 Siân Thomas sy'n clywed am brofiadau personol yn ymwneud â gwahanol fathau o etifeddiaeth. b08076l0  VPID:b080766t
30 mins Details
Galwad Cynnar: Afon Dyfrdwy 21/01/2017 06:30 Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt o aber Afon Dyfrdwy. b089f6hh  VPID:b089f5gx
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Dref Wen 16/01/2017 12:00 Hanes cwmni cyhoeddi llyfrau Dref Wen mewn sgwrs gyda Roger Boore a'i feibion. b088knn5  VPID:b088kn8t
30 mins Details
Geraint Lloyd: 16/01/2017 16/01/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b087yk0r  VPID:b087yjxl
2 hours Details
Geraint Lloyd: 17/01/2017 17/01/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b087yk62  VPID:b087yk0x
2 hours Details
Geraint Lloyd: 19/01/2017 19/01/2017 22:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b087ykf4  VPID:b087ykc7
2 hours Details
Geraint Lloyd: 20/01/2017 20/01/2017 22:00 Hanesion wythnos yr het gowboi gan Sioned Meleri, a sgwrs gyda Liam Leung yn Canada. b087ykhp  VPID:b087ykf8
2 hours Details
Geraint Lloyd: Bywyd ar Longau Pleser 18/01/2017 22:00 Elin Roberts a'i bywyd ar longau pleser, Gareth Ffowc a'i her fathemateg, a Randall Bevan. b087ykc2  VPID:b087yk79
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno 17/01/2017 21:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt gyda Iolo Whelan yn sedd Georgia Ruth. b088kpkz  VPID:b088kpkd
1 hour Details
Hwyrnos Georgia Ruth: 17/01/2017 17/01/2017 19:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt gyda Iolo Whelan yn sedd Georgia Ruth. b088kpkx  VPID:b088kp4k
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 15/01/2017 15/01/2017 14:00 Cerddoriaeth dda, uchafbwyntiau rhaglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b088kjh3  VPID:b088kj1f
2 hours Details
Ifan Evans: 14/01/2017 14/01/2017 11:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b088kg2v  VPID:b088kfqp
3 hours Details
John ac Alun: 15/01/2017 15/01/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b088klf7  VPID:b088kldj
3 hours Details
John Hardy: 16/01/2017 16/01/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b087yk02  VPID:b087yjzt
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 17/01/2017 17/01/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b088kn5w  VPID:b088kmxz
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 18/01/2017 18/01/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b088kn5y  VPID:b088kn2q
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 19/01/2017 19/01/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b088kn60  VPID:b088kmy8
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/01/2017 20/01/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b088kn62  VPID:b088kn5f
1 hour, 30 mins Details
John Walter: 18/01/2017 18/01/2017 12:00 Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod. b088kqx3  VPID:b088kqbs
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 18/01/2017 18/01/2017 19:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. Sesiynau, sgyrsiau a pherfformiadau byw. b088kqxg  VPID:b088kqwf
3 hours Details
Marc Griffiths: Hywel Gwynfryn yn cyflwyno 14/01/2017 17:30 Llwyth o geisiadau ar nos Sadwrn gyda Hywel Gwynfryn yn sedd Marc Griffiths. b088kg36  VPID:b088kf4b
3 hours, 30 mins Details
O'r Bae: Brexit a Trump 20/01/2017 12:05 Aled ap Dafydd a'i westeion yn trafod Brexit ac arlywyddiaeth Donald Trump. b088ksf3  VPID:b088krrz
25 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 20/01/2017 20/01/2017 19:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b088ksfc  VPID:b088ksf1
3 hours Details
Post Cyntaf: 16/01/2017 16/01/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b087yk04  VPID:b087yjzp
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 17/01/2017 17/01/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b087yk5k  VPID:b087yk4v
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 18/01/2017 18/01/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b087ykb0  VPID:b087yk9k
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 19/01/2017 19/01/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b087ykdl  VPID:b087ykd2
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 21/01/2017 21/01/2017 08:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Nia Tudur ac Owain LlÅ·r. b089f6j3  VPID:b089f5tt
30 mins Details
Post Cyntaf: Urddo Donald Trump 20/01/2017 07:00 Newyddion yn cynnwys adroddiadau o Washington cyn urddo Donald Trump yn Arlywydd America. b087ykh8  VPID:b087ykgp
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 16/01/2017 16/01/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b087yk0n  VPID:b087yjxr
1 hour Details
Post Prynhawn: 17/01/2017 17/01/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b087yk5z  VPID:b087yk10
1 hour Details
Post Prynhawn: 18/01/2017 18/01/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Sara Esyllt. b087ykc0  VPID:b087yk7m
1 hour Details
Post Prynhawn: 19/01/2017 19/01/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw. b087ykf0  VPID:b087ykcc
1 hour Details
Post Prynhawn: Urddo Donald Trump 20/01/2017 17:00 Yn cynnwys y diweddaraf o Washington wrth i Donald Trump gael ei urddo'n Arlywydd America. b087ykhk  VPID:b087ykg1
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: Geraint Jarman 16/01/2017 19:00 Sylw i Geraint Jarman wedi'r cyhoeddiad am Wobrau'r Selar yn ei anrhydeddu. b088knnd  VPID:b088knms
3 hours Details
Richard Rees: 15/01/2017 15/01/2017 10:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b088kldz  VPID:b088kk8k
1 hour, 30 mins Details
Robat Arwyn: 15/01/2017 15/01/2017 06:00 Detholiad o gerddoriaeth o bob math. b088klds  VPID:b088kjmv
2 hours Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Artes Mundi 7 15/01/2017 17:00 Nia Roberts a'i gwesteion yn trafod Artes Mundi 7. b083hc0x  VPID:b083hbt5
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Macbeth - Theatr Genedlaethol Cymru 18/01/2017 12:30 Hanes cynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, Macbeth. b088kqx6  VPID:b088kqr6
30 mins Details
Stori Tic Toc: Symud TÅ· 15/01/2017 19:00 Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. b05r753m  VPID:b05r74bl
5 mins Details
Taro'r Post: 16/01/2017 16/01/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled Huw. b087yk0g  VPID:b087yjzc
1 hour Details
Taro'r Post: 17/01/2017 17/01/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled Huw. b087yk5r  VPID:b087yk43
1 hour Details
Taro'r Post: 18/01/2017 18/01/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled Huw. b087ykbw  VPID:b087yk8d
1 hour Details
Taro'r Post: 19/01/2017 19/01/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled ap Dafydd. b087ykdv  VPID:b087ykcm
1 hour Details
Taro'r Post: 20/01/2017 20/01/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled Huw. b087ykhh  VPID:b087ykg4
1 hour Details
Tommo: 16/01/2017 16/01/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b087yk0k  VPID:b087yjz8
3 hours Details
Tommo: 17/01/2017 17/01/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b087yk5w  VPID:b087yk14
3 hours Details
Tommo: 18/01/2017 18/01/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b087ykby  VPID:b087yk7w
3 hours Details
Tommo: 19/01/2017 19/01/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b087ykdy  VPID:b087ykch
3 hours Details
Tudur Owen: 20/01/2017 20/01/2017 14:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b088ksf7  VPID:b088krz6
3 hours Details
Tudur Owen: 21/01/2017 21/01/2017 09:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b089f6jl  VPID:b089f5z9
3 hours Details
Welsh Whisperer: 20/01/2017 20/01/2017 18:00 Dwli a cherddoriaeth ar danwydd diesel coch - dewch i 'nabod y Welsh Whisperer! b088ksf9  VPID:b088ksdr
1 hour Details
Wil Morgan: 14/01/2017 14/01/2017 21:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b088kg38  VPID:b088kfwd
3 hours Details
Y Talwrn: 2017: Bro Alaw v Llanrug 15/01/2017 19:05 Gornest rhwng Bro Alaw a Llanrug wedi'i recordio yng Nghanolfan Pobdy, Bangor. b088klf3  VPID:b088kl98
55 mins Details
Yr Oedfa: Samariad Trugarog 15/01/2017 05:30 Gwasanaeth dan ofal Sian Meinir ac aelodau Capel Bethel, Penarth. b088kldq  VPID:b088kjht
30 mins Details