Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a DASH Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a HLS Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the AAC/MP3/DASH information about a program including stream information and RTMPDump commands.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: Taith Feics 2017: Aberdaron i Fangor 17/11/2017 08:30 Beicio o Aberdaron i Fangor ydi'r her olaf. Cyn hynny, daw'r rhaglen o Ysgol Crud y Werin. b09dyrv9  VPID:b09dyrtt
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Taith Feics 2017: Caerdydd i Ferthyr Tudful 13/11/2017 08:30 Unwaith eto, mae Aled yn beicio o'r de i'r gogledd ar gyfer BBC Plant mewn Angen. b09dyrm6  VPID:b09dyrln
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Taith Feics 2017: Caerfyrddin i Langrannog 14/11/2017 08:30 Rhaglen o Gaerfyrddin, cyn i Aled seiclo i Langrannog. b09dyrp3  VPID:b09dyrnk
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Taith Feics 2017: Llanrwst i Landudno 16/11/2017 08:30 Cyn i Aled a'i feic anelu am Landudno, mae'n darlledu o Lanrwst. b09dyrsk  VPID:b09dyrs0
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Taith Feics 2017: Y Bala i'r Wyddgrug 15/11/2017 08:30 Hanner ffordd drwy'r wythnos ac mae Aled yn paratoi i feicio o'r Bala i'r Wyddgrug. b09dyrqk  VPID:b09dyrq5
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 12/11/2017 12/11/2017 20:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b09dyrkv  VPID:b09dyrjf
1 hour Details
Ar y Marc: 18/11/2017 18/11/2017 08:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b09dyrwv  VPID:b09dyrw9
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Eryl Besse 12/11/2017 12:00 Beti George yn sgwrsio gydag Eryl Besse, aelod o Fwrdd y Comisiwn Elusennau. b09fz21m  VPID:b09fz217
1 hour Details
Bore Cothi: 15/11/2017 15/11/2017 10:00 Gwinoedd naturiol yw un o'r pynciau sy'n cael sylw Shân Cothi. b09dyrqm  VPID:b09dyrq2
2 hours Details
Bore Cothi: 17/11/2017 17/11/2017 10:00 Gwenllian LlÅ·r yn trafod ei chryno ddisg newydd. b09dyrvc  VPID:b09dyrtj
2 hours Details
Bore Cothi: Cyhoeddi Taith Siopau Llyfrau 2017 13/11/2017 10:00 Helena O'Sullivan sy'n ymuno â Shân i gyhoeddi manylion Taith Siopau Llyfrau 2017. b09dyrm8  VPID:b09dyrlk
2 hours Details
Bore Cothi: Heledd Cynwal yn cyflwyno 14/11/2017 10:00 Mae Heledd yn trafod tylluanod, llofnodion a hanes y nofel Moby Dick. b09dyrp5  VPID:b09dyrng
2 hours Details
Bore Cothi: Noel James yn y Malvinas 16/11/2017 10:00 Noel James yn trafod ymweliad â'r Malvinas. b09dyrsm  VPID:b09dyrrx
2 hours Details
Bwrw Golwg: Gofal Bugeiliol Dros Wleidyddion 12/11/2017 08:00 Wedi marwolaeth Carl Sargeant, dyma drafodaeth ar ofal bugeiliol dros wleidyddion. b09dyrkj  VPID:b09dyrjx
30 mins Details
Byd Amaeth: 18/11/2017 18/11/2017 06:00 Newyddion a sgyrsiau am fyd amaeth gyda Dei Tomos. b09dyrwq  VPID:b09dyrwh
30 mins Details
Byd Huw Stephens: 16/11/2017 16/11/2017 19:00 Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol. b09f92lt  VPID:b09f92ld
3 hours Details
Camp Lawn: Cymru v Awstralia 11/11/2017 17:00 Sylwebaeth o Gaerdydd ar gêm rygbi Cymru v Awstralia yng nghyfres ryngwladol yr hydref. b09dypk7  VPID:b09dypdl
2 hours, 15 mins Details
Camp Lawn: Cymru v Panama 14/11/2017 19:00 Sylwebaeth o Gaerdydd ar gêm bêl-droed Cymru v Panama. b09dz2d2  VPID:b09dz2cy
3 hours Details
Caniadaeth y Cysegr: Hope-Siloh, Pontarddulais 18/11/2017 05:30 Canu cynulleidfaol yng Nghapel Hope-Siloh, Pontarddulais. Christine James sy'n cyflwyno. b09fzpxk  VPID:b09fzmqp
30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Priordy, Caerfyrddin 12/11/2017 16:30 Canu cynulleidfaol yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin, gyda Christine James yn cyflwyno. b09dwp0b  VPID:b09dwnzf
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Arwain noson lawen 16/11/2017 12:00 Beth sy'n gwneud arweinydd noson lawen da? Mae gan westeion Caryl yr atebion. b09dyrsp  VPID:b09dyrrt
30 mins Details
Cofio: Awstralia 12/11/2017 13:00 Awstralia yw thema John Hardy ar yr ymweliad hwn ag archif Radio Cymru. b09dyvhp  VPID:b09dytdt
1 hour Details
Cwis Pop: 2017: Brynrefail v Llangefni 17/11/2017 18:00 Gornest rhwng Ysgol Brynrefail ac Ysgol Gyfun Llangefni yn rownd y chwarteri. b09ffp0p  VPID:b09ffn15
30 mins Details
Cymry 1914-1918: Cyfres 3: 13/11/2017 13/11/2017 12:30 Cyfres sy'n defnyddio dyddiaduron, llythyron ac atgofion i gyflwyno Cymry'r Rhyfel Mawr. b09fzsy6  VPID:b09fzrkn
30 mins Details
Cyngerdd BBC Plant Mewn Angen 2017 17/11/2017 22:00 Cyngerdd gyda Dilwyn Morgan yn cyflwyno John ac Alun, Rhys Meiron a Dylan Cernyw. b09fgg30  VPID:b09fgfrx
2 hours Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 13/11/2017 13/11/2017 18:00 Atgofion Gareth Price am ei flynyddoedd yn y BBC. b09dz1b5  VPID:b09dz18g
1 hour Details
Dathlu'r Deugain: Wawdl 17/11/2017 18:30 I nodi deugain mlwyddiant Radio Cymru yn 2017, dyma bennod o'r gêm banel Wawdl o 1998. b09ffp0d  VPID:b09ffny3
30 mins Details
Dei Tomos: 14/11/2017 14/11/2017 18:00 Fersiwn fyrrach o raglen nos Sul Dei, yn trafod y nofel Wythnos yng Nghymru Fydd. b09dyrpf  VPID:b09dyrmz
1 hour Details
Dei Tomos: Wythnos yng Nghymru Fydd 12/11/2017 17:30 Sgwrs gyda Mererid Hopwood a Robin Chapman am y nofel Wythnos yng Nghymru Fydd. b09dyrks  VPID:b09dyrjj
1 hour, 30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Trystan Lewis ac Wythnos yng Nghymru Fydd 12/11/2017 08:30 Trystan Lewis yw'r gwestai pen-blwydd, ac adolygiad o'r opera Wythnos yng Nghymru Fydd. b09dyrkl  VPID:b09dyrjt
1 hour, 30 mins Details
Gŵyl Cerdd Dant: Gŵyl Cerdd Dant 2017: Llandysul a'r Fro 11/11/2017 19:15 Nia Lloyd Jones ac Anni LlÅ·n sy'n dilyn y cystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Llandysul a'r Fro. b09dyrhq  VPID:b09dyrdz
4 hours, 45 mins Details
Gŵyl Cerdd Dant: Gŵyl Cerdd Dant 2017: Pigion Llandysul a'r Fro 12/11/2017 14:00 Nia Lloyd Jones gyda phigion o Å´yl Cerdd Dant Llandysul a'r Fro 2017. b09dyvhr  VPID:b09dyvgy
2 hours Details
Galwad Cynnar: Saith Seren 18/11/2017 06:30 Cwestiynau am natur a bywyd gwyllt gan gynulledifa yn Saith Seren, Wrecsam. b09fzpxm  VPID:b09fzmx7
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Siwgr a Sbeis, Rhan 1 13/11/2017 12:00 Rhan gyntaf sgwrs gyda Rhian Owen a Rhian Williams o Siwgr a Sbeis. b09dz19z  VPID:b09dz15x
30 mins Details
Geraint Lloyd: 13/11/2017 13/11/2017 22:00 Perchennog newydd yr het gowboi a lansio bad achub am y tro olaf yn Llandudno. b09dyrmq  VPID:b09dyrl2
2 hours Details
Geraint Lloyd: 14/11/2017 14/11/2017 22:00 Tybed ble fydd Ar y Map heno? b09dyrph  VPID:b09dyrmt
2 hours Details
Geraint Lloyd: 15/11/2017 15/11/2017 22:00 Cyfle i roi cynnig ar her fathamategol Gareth Ffowc Roberts. b09dyrqy  VPID:b09dyrpl
2 hours Details
Geraint Lloyd: 16/11/2017 16/11/2017 22:00 Geraint yn rhoi hanes noson aml-ddiwylliannol yn Ysgol Plascrug. b09dyrsy  VPID:b09dyrr6
2 hours Details
Ifan Evans: 11/11/2017 11/11/2017 11:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b09d4dlw  VPID:b09d4dkh
3 hours Details
John ac Alun: 12/11/2017 12/11/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b09dyrkx  VPID:b09dyrjb
3 hours Details
John Hardy: 13/11/2017 13/11/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09dyrm2  VPID:b09dyrlv
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 14/11/2017 14/11/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09dyrnz  VPID:b09dyrnr
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 15/11/2017 15/11/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09dyrqf  VPID:b09dyrqc
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 16/11/2017 16/11/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09dyrsf  VPID:b09dyrs6
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 17/11/2017 17/11/2017 05:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b09dyrv5  VPID:b09dyrv3
1 hour, 30 mins Details
John Walter: 15/11/2017 15/11/2017 12:00 Karl Davies, Bethan Jones Parry ac Aled Eirug sy'n lleisio barn. b09f92bh  VPID:b09f92b7
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 15/11/2017 15/11/2017 19:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. b09dyrqw  VPID:b09dyrpp
3 hours Details
O'r Bae: 17/11/2017 17/11/2017 12:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. b09ffp0h  VPID:b09fflvx
30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 17/11/2017 17/11/2017 19:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b09dyrvn  VPID:b09dyrt4
3 hours Details
Post Cyntaf: 13/11/2017 13/11/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09dyrm4  VPID:b09dyrlr
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 14/11/2017 14/11/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09dyrp1  VPID:b09dyrnn
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 15/11/2017 15/11/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b09dyrqh  VPID:b09dyrq8
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 16/11/2017 16/11/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b09dyrsh  VPID:b09dyrs3
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 17/11/2017 17/11/2017 07:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b09dyrv7  VPID:b09dyrv0
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 18/11/2017 18/11/2017 08:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg a Catrin Heledd. b09dyrws  VPID:b09dyrwd
30 mins Details
Post Prynhawn: 13/11/2017 13/11/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09dyrml  VPID:b09dyrl8
1 hour Details
Post Prynhawn: 14/11/2017 14/11/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09dyrpc  VPID:b09dyrn2
1 hour Details
Post Prynhawn: 15/11/2017 15/11/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09dyrqt  VPID:b09dyrps
1 hour Details
Post Prynhawn: 16/11/2017 16/11/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b09dyrsw  VPID:b09dyrrf
1 hour Details
Post Prynhawn: 17/11/2017 17/11/2017 17:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b09dyrvh  VPID:b09dyrt7
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: 13/11/2017 13/11/2017 19:00 Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au. b09dyrmn  VPID:b09dyrl5
3 hours Details
Richard Rees: 12/11/2017 12/11/2017 10:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b09dyrkn  VPID:b09dyrjq
1 hour, 30 mins Details
Robat Arwyn: 12/11/2017 12/11/2017 06:00 Detholiad o gerddoriaeth amrywiol. b09dyrkg  VPID:b09dyrk0
2 hours Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Llyfr y Flwyddyn 15/11/2017 12:30 Rhaglen yn edrych yn ôl ar Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2017. b09f9241  VPID:b09f921z
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Tiger Bay 12/11/2017 17:00 Golwg ar Tiger Bay, sioe gerdd am ardal dociau Caerdydd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. b09d97yb  VPID:b09d97xp
30 mins Details
Stori Tic Toc: Yr Wyddor 12/11/2017 19:00 Mae'r llythrennau eisiau newid trefn yr wyddor, ond a fydd y drefn newydd yn plesio pawb? b06kbpsb  VPID:b06kbprz
5 mins Details
Taro'r Post: 13/11/2017 13/11/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b09dyrmb  VPID:b09dyrlg
1 hour Details
Taro'r Post: 14/11/2017 14/11/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b09dyrp7  VPID:b09dyrnc
1 hour Details
Taro'r Post: 15/11/2017 15/11/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b09dyrqp  VPID:b09dyrpz
1 hour Details
Taro'r Post: 16/11/2017 16/11/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b09dyrsr  VPID:b09dyrrq
1 hour Details
Taro'r Post: 17/11/2017 17/11/2017 13:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b09dyrvf  VPID:b09dyrtb
1 hour Details
Tommo: 13/11/2017 13/11/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09dyrmg  VPID:b09dyrlc
3 hours Details
Tommo: 14/11/2017 14/11/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09dyrp9  VPID:b09dyrn8
3 hours Details
Tommo: 15/11/2017 15/11/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09dyrqr  VPID:b09dyrpw
3 hours Details
Tommo: 16/11/2017 16/11/2017 14:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b09dyrst  VPID:b09dyrrm
3 hours Details
Tra Bo Dau: Lyn Ebenezer a Charles Arch 12/11/2017 19:05 Nia Roberts yng nghwmni Lyn Ebenezer a Charles Arch. b09dywg0  VPID:b09dywf8
55 mins Details
Tudur Owen: 17/11/2017 17/11/2017 14:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b09ffp0m  VPID:b09ffm36
3 hours Details
Tudur Owen: 18/11/2017 18/11/2017 09:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b09dyrwx  VPID:b09dyrw6
2 hours Details
Uffern o Le 16/11/2017 12:30 Rhaglen am y Rhyfel Mawr, yn cyfuno lleisiau milwyr o'r archif gydag ymateb eu teuluoedd. b09f92lq  VPID:b09f92jv
30 mins Details
Yn Ôl Mewn 5 Munud: Siop TÅ· Tawe 17/11/2017 12:30 Huw Stephens ar ymweliad â Siop TÅ· Tawe, Abertawe, yn sgwrsio gyda staff a chwsmeriaid. b09ffp0k  VPID:b09fflzj
30 mins Details
Yr Oedfa: Sul y Cofio 12/11/2017 05:30 Gwasanaeth Sul y Cofio dan ofal y Parchedig Dafydd Andrew Jones. b09dyvhk  VPID:b09dys1f
30 mins Details
Ysbïwr Lloyd George 12/11/2017 16:00 Wrth ddilyn ôl traed hen ewythr, mae Rhodri Morgan yn dysgu am ei waith cyfrinachol. b09d96ys  VPID:b09d96tr
30 mins Details