Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a DASH Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a HLS Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the AAC/MP3/DASH information about a program including stream information and RTMPDump commands.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: Anrhegion Nadolig 20/07/2017 07:30 Wrth i siopau anrhegion baratoi ar gyfer y Nadolig yn barod, mae Aled wedi'i synnu. b08xjkc2  VPID:b08xjkbj
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Nofio'n y Môr 19/07/2017 07:30 Ar ddechrau gwyliau'r haf, mae Aled yn dysgu sut i nofio'n ddiogel yn y môr. b08xjk9m  VPID:b08xjk90
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Plismona'r Ffyrdd 18/07/2017 07:30 Mae bod yng nghwmni un o blismyn ffyrdd y gogledd yn brofiad na fydd Aled yn ei anghofio. b08xjk81  VPID:b08xjk7h
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Sioe Frenhinol Cymru: Llun 24/07/2017 07:30 A ydi Al Bach, yr oen mawr, yn Sioe Frenhinol Cymru? Mae Aled yno i holi Adrian a Myfanwy. b08ympf3  VPID:b08ympdk
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Y Blew 21/07/2017 07:30 Eurof Williams sy'n edrych ymlaen at raglen yn nodi hanner canrif ers ffurfio Y Blew. b08xjkdf  VPID:b08xjkcw
1 hour, 30 mins Details
Ar Eich Cais: 23/07/2017 23/07/2017 19:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b08ywf6d  VPID:b08ywf3w
1 hour Details
Ar y Marc: 22/07/2017 22/07/2017 07:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b08yw8xv  VPID:b08yw8v8
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Sara Powys 20/07/2017 17:00 Beti George yn sgwrsio â Sara Powys. b08y6zch  VPID:b08y6ygj
1 hour Details
Beti a'i Phobol: Vivian Parry Williams 23/07/2017 11:00 Beti George yn sgwrsio â Vivian Parry Willams. b08yw9bq  VPID:b08yw913
1 hour Details
Bore Cothi: Caneuon Serch 18/07/2017 09:00 Cleif Harpwood sy'n trafod pobl sydd wedi ysbrydoli eraill i sgwennu cân serch amdanynt. b08xjk83  VPID:b08xjk7d
2 hours Details
Bore Cothi: Caryl yn cyflwyno 24/07/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn sedd Shân Cothi. b08ympf5  VPID:b08ympdg
2 hours Details
Bore Cothi: Caws 21/07/2017 09:00 Brie, Caerffili neu Edam? Mae Nerys Howell yn ymuno â Shân i drafod caws. b08xjkdh  VPID:b08xjkcs
2 hours Details
Bore Cothi: Dysgu yn Tsieina 20/07/2017 09:00 Sut beth yw byw a dysgu yn Tsieina? Anna Mair Parry sydd â'r atebion. b08xjkc4  VPID:b08xjkbf
2 hours Details
Bore Cothi: Muppets 19/07/2017 09:00 Wrth i Kermit the Frog gael llais newydd, mae Gary Slaymaker yn trafod y Muppets â Shân. b08xjk9p  VPID:b08xjk8x
2 hours Details
Bwrw Golwg: Sioe Frenhinol Cymru 23/07/2017 07:00 John Roberts a'i westeion yn edrych ymlaen at Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. b08ywf62  VPID:b08yw9h9
30 mins Details
Byd Amaeth: Sain Ffagan 22/07/2017 05:00 Dei Tomos yn sgwrsio â Brian Davies, Rheolwr Fferm Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. b08yw8xn  VPID:b08yw8cw
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Adwaith ac Omaloma yn Latitude 20/07/2017 18:00 Cerddoriaeth yn cynnwys Adwaith ac Omaloma yn perfformio yng Ngŵyl Latitude. b08y7600  VPID:b08y75zy
3 hours Details
Caniadaeth y Cysegr: Capel Blaenffos 22/07/2017 04:30 Môr o ganu mawl o gymanfa Capel Blaenffos gyda Rhian James Davies yn cyflwyno. b08yw869  VPID:b08yw7j2
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Ffasiwn yr Haf 20/07/2017 11:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod ffasiwn yr haf a thrychinebau ffasiwn. b08y75j5  VPID:b08y75dj
30 mins Details
Cofio: Rwsia 19/07/2017 17:00 John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â Rwsia. b08y6zck  VPID:b08y6yn7
1 hour Details
Cofio: Tir 23/07/2017 12:00 Tir yw thema John Hardy ar yr ymweliad hwn ag archif Radio Cymru. b08yw9bs  VPID:b08yw93w
1 hour Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Taro Plant a Dyfodol Gwenyn 24/07/2017 17:00 Dylan Iorwerth a'i westeion yn trafod taro plant a dyfodol gwenyn. b08ywgpp  VPID:b08ywgdj
1 hour Details
Dathlu'r Deugain: Dros Ben Llestri 21/07/2017 11:30 I nodi deugain mlwyddiant Radio Cymru yn 2017, dyma oreuon y gêm banel Dros Ben Llestri. b08y9ggt  VPID:b08y9g3t
30 mins Details
Dei Tomos: Chwedloniaeth Y Mabinogi 18/07/2017 17:00 Fersiwn fyrrach o raglen gyda'r Athro Sioned Davies yn trafod chwedloniaeth Y Mabinogi. b08y7443  VPID:b08y73n2
1 hour Details
Dei Tomos: Enwau Lleoedd a Chapel Pendref, Bangor 23/07/2017 16:30 Dwy drafodaeth ar enwau lleoedd, a hanes Capel Pendref ym Mangor. b08ywf6b  VPID:b08ywdrp
1 hour, 30 mins Details
Dewch Am Dro: Pontarddulais 20/07/2017 11:30 Fersiwn newydd o hen ffefryn gyda Rhys Meirion yn cwrdd â chymeriadau ym Mhontarddulais. b08y75j7  VPID:b08y75hh
30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Annette Bryn Parri 23/07/2017 07:30 Y cyfeilydd a'r cerddor Annette Bryn Parri yw'r gwestai pen-blwydd. b08ywf64  VPID:b08yw9x1
1 hour, 30 mins Details
Galwad Cynnar: 22/07/2017 22/07/2017 05:30 Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. b08yw8xq  VPID:b08yw8ql
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: Iwan Owens 24/07/2017 11:00 Sgwrs gydag Iwan Owens am ei waith gyda chwmni rhyngwladol Borr Drilling. b08ywgpk  VPID:b08ywfzp
30 mins Details
Geraint Cynan: 23/07/2017 23/07/2017 05:00 Detholiad o gerddoriaeth amrywiol gyda'r cerddor Geraint Cynan. b08ywf60  VPID:b08yw9gl
2 hours Details
Geraint Lloyd: 18/07/2017 18/07/2017 21:00 Pa le syng Nghymru sydd ar y map? Hefyd, hanes Gŵyl Hen Linell Bell gan Mari Owen. b08xjk8c  VPID:b08xjk6g
2 hours Details
Geraint Lloyd: Beryl Vaughan 19/07/2017 21:00 Beryl Vaughan yw ffrind y rhaglen, ac mae 'na her fathemateg gan Gareth Ffowc Roberts. b08xjk9y  VPID:b08xjk8g
2 hours Details
Geraint Lloyd: Cneifio Cothi 21/07/2017 21:00 Blas ar sut aeth pethau ar ddiwrnod cystadleuaeth Cneifio Cothi. b08xjkdr  VPID:b08xjkch
2 hours Details
Geraint Lloyd: Pitch Battle 20/07/2017 21:00 Cyfle i edrych ymlaen at rownd derfynol Pitch Battle gyda Rhys Pugh Evans o Gôr Sgarmes. b08xjkcd  VPID:b08xjkb1
2 hours Details
Geraint Lloyd: Sioe Frenhinol Cymru: Llun 24/07/2017 18:00 Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i Geraint yw cyflwyno gyda'r nos o Sioe Frenhinol Cymru. b08ympff  VPID:b08ympd2
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: 18/07/2017 18/07/2017 20:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt. b08y7447  VPID:b08y743y
1 hour Details
Hwyrnos Georgia Ruth: 18/07/2017 18/07/2017 18:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt. b08y7445  VPID:b08y73y1
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 23/07/2017 23/07/2017 13:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b08ywf68  VPID:b08ywdq2
2 hours Details
Ifan Evans: 22/07/2017 22/07/2017 10:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b08yw86c  VPID:b08yw863
3 hours Details
John ac Alun: 23/07/2017 23/07/2017 20:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b08ywf6g  VPID:b08ywf5y
3 hours Details
John Hardy: 18/07/2017 18/07/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08xjk7x  VPID:b08xjk7p
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 19/07/2017 19/07/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08xjk9h  VPID:b08xjk98
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 20/07/2017 20/07/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08xjkby  VPID:b08xjkbq
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 21/07/2017 21/07/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08xjkd9  VPID:b08xjkd2
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 24/07/2017 24/07/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08ympdz  VPID:b08ympdr
1 hour, 30 mins Details
John Walter: Tri yn Trafod 19/07/2017 11:00 Geraint Lovgreen, Branwen Niclas a Mererid Mair yw'r tri yn trafod gyda John Walter. b08y7583  VPID:b08y74kx
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Sera a Brwydr y Bandiau 19/07/2017 18:00 Sesiwn Gorwelion gan Sera, a sgwrs hefo Jack Ellis am gystadleuaeth Brwydr y Bandiau. b08y7587  VPID:b08y757w
3 hours Details
Lisa Gwilym: 22/07/2017 22/07/2017 13:00 Y gerddoriaeth orau ar bnawniau Sadwrn yr haf, beth bynnag y tywydd. b08yw8xz  VPID:b08yw8wv
3 hours, 30 mins Details
Môn: Ynys Gwion Lewis: Cymdeithas a Sefyllfa'r Iaith 24/07/2017 11:30 Gwion Lewis yn rhoi darlun o Ynys Môn a'i phobl, fel y mae hi heddiw. b08ywgpm  VPID:b08ywg1k
30 mins Details
Marc Griffiths: 22/07/2017 22/07/2017 16:30 Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. b08yw8y1  VPID:b08yw8x4
3 hours, 30 mins Details
O'r Bae: 21/07/2017 21/07/2017 11:00 Aled ap Dafydd a'i westeion yn trafod gwleidyddiaeth am y tro olaf cyn toriad yr haf. b08y9f7t  VPID:b08y9f7r
30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 21/07/2017 21/07/2017 18:00 Geth a Ger yn mynd trwy'u pethau, ac mae Gav Murphy yn ymuno â'r ddau i drafod ffilmiau. b08y9gh0  VPID:b08y9ggp
3 hours Details
Post Cyntaf: 18/07/2017 18/07/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08xjk7z  VPID:b08xjk7l
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 19/07/2017 19/07/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08xjk9k  VPID:b08xjk95
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 20/07/2017 20/07/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08xjkc0  VPID:b08xjkbm
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 21/07/2017 21/07/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b08xjkdc  VPID:b08xjkcz
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 22/07/2017 22/07/2017 07:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gydag Elliw Mai a Bethan Clement. b08yw8xs  VPID:b08yw8tn
30 mins Details
Post Cyntaf: 24/07/2017 24/07/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf gyda Dylan Jones yn y Sioe Frenhinol a Kate Crockett yn y stiwdio. b08ympf1  VPID:b08ympdn
1 hour, 30 mins Details
Post Prynhawn: 18/07/2017 18/07/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08xjk89  VPID:b08xjk6k
1 hour Details
Post Prynhawn: 19/07/2017 19/07/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08xjk9w  VPID:b08xjk8k
1 hour Details
Post Prynhawn: 20/07/2017 20/07/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas. b08xjkcb  VPID:b08xjkb4
1 hour Details
Post Prynhawn: 21/07/2017 21/07/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b08xjkdp  VPID:b08xjkcl
1 hour Details
Post Prynhawn: 24/07/2017 24/07/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd. b08ympfc  VPID:b08ympd5
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: 24/07/2017 24/07/2017 20:00 Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au. b08ywgpr  VPID:b08ywgpc
3 hours Details
Richard Rees: 23/07/2017 23/07/2017 09:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b08ywf66  VPID:b08yw9xw
1 hour, 30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Rhith-wirionedd 19/07/2017 11:30 Nia Roberts a'i gwesteion yn trafod arbrawf rhith-wirionedd (VR) Opera Cenedlaethol Cymru. b08y7585  VPID:b08y74pl
30 mins Details
Stori Tic Toc: Y Laladwndwns a'r Gyfrinach 23/07/2017 18:00 Mae argyfwng ym myd y Laladwndwns. b08zcvvl  VPID:b08zcvvj
5 mins Details
Taro'r Post: 18/07/2017 18/07/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08xjk85  VPID:b08xjk79
1 hour Details
Taro'r Post: 19/07/2017 19/07/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08xjk9r  VPID:b08xjk8s
1 hour Details
Taro'r Post: 20/07/2017 20/07/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08xjkc6  VPID:b08xjkbb
1 hour Details
Taro'r Post: 21/07/2017 21/07/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08xjkdm  VPID:b08xjkcp
1 hour Details
Taro'r Post: Sioe Frenhinol Cymru: Llun 24/07/2017 12:00 Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2017. b08ympf7  VPID:b08ympdc
1 hour Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 18/07/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08xjk87  VPID:b08xjk74
3 hours Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 24/07/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08ympf9  VPID:b08ympd8
3 hours Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 20/07/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08xjkc8  VPID:b08xjkb7
3 hours Details
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno 19/07/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo. b08xjk9t  VPID:b08xjk8n
3 hours Details
Tudur Owen: 21/07/2017 21/07/2017 13:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08y9ggw  VPID:b08y9gbl
3 hours Details
Tudur Owen: 22/07/2017 22/07/2017 08:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08yw8xx  VPID:b08yw8wq
2 hours Details
Wil Morgan: 22/07/2017 22/07/2017 20:00 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b08yw8y3  VPID:b08yw8xl
3 hours Details
Y Blew 21/07/2017 17:00 Teyrnged i'r grŵp Y Blew, hanner canrif ers Eisteddfod Y Bala a'u hunig record. b08y9ggy  VPID:b08y9gfj
1 hour Details
Y Talwrn: 2017: Tir Iarll v Ffostrasol 18/07/2017 11:00 Timau Tir Iarll a Ffostrasol yn cystadlu yng ngornest derfynol rownd wyth olaf 2017. b08y719f  VPID:b08y70np
1 hour Details
Y Talwrn: 2017: Tir Mawr v Ffoaduriaid 23/07/2017 18:05 Timau'r Tir Mawr a'r Ffoaduriaid yn cystadlu yng ngornest gynderfynol gyntaf cyfres 2017. b08yw9ff  VPID:b08yw9f9
55 mins Details
Yr Oedfa: Gweddi 23/07/2017 04:30 Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Ddoctor D Ben Rees, Lerpwl. Gweddi yw'r thema. b08yw9bn  VPID:b08yw8z3
30 mins Details