Browsing BBC Radio Cymru Listen Again / Audio on Demand

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a DASH Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

Audio on Demand (Windows Media Audio) RSS feed for BBC Radio Cymru  Subscribe to a HLS Audio on Demand feed for BBC Radio Cymru

 

NB. Choose 'Details' to see all the AAC/MP3/DASH information about a program including stream information and RTMPDump commands.

Title Date/Time Synopsis PID and Link
Aled Hughes: 26/05/2017 26/05/2017 07:30 Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau. b08q8mx9  VPID:b08q8mwr
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Dei Tom yn Achub y Dydd 24/05/2017 07:30 Mae dyfodol her y Fenai'n fwy addawol ar ôl i Dei Tomos ddod o hyd i rafft addas. b08q8mtg  VPID:b08q8mst
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Eidalwyr Cymru 25/05/2017 07:30 Cyn i'r sioe Bracchi roi hanes Eidalwyr Cymru, mae Aled yn cael cwmni Daniela Antoniazzi. b08q8mvy  VPID:b08q8mvd
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Twin Peaks 22/05/2017 07:30 Yr actor Owain Rhys Davies sy'n sôn am ei ran yn y gyfres newydd o Twin Peaks. b08q8mqg  VPID:b08q8mpv
1 hour, 30 mins Details
Aled Hughes: Ymweliad â'r Ysgwrn 23/05/2017 07:45 Ymweliad â'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, cyn iddo ailagor i'r cyhoedd. b08q8mrx  VPID:b08q8mrc
1 hour, 15 mins Details
Ar Eich Cais: 21/05/2017 21/05/2017 19:00 Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. b08rb91x  VPID:b08rb8vc
1 hour Details
Ar y Marc: 27/05/2017 27/05/2017 07:30 Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. b08rzk1f  VPID:b08rzh40
30 mins Details
Beti a'i Phobol: Derith Rhisiart 21/05/2017 11:00 Beti George yn holi'r seicotherapydd Derith Rhisiart. b08nx5xc  VPID:b08nx46j
1 hour Details
Bore Cothi: 22/05/2017 22/05/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. b08q8mqj  VPID:b08q8mpr
2 hours Details
Bore Cothi: 24/05/2017 24/05/2017 09:00 Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. b08q8mtj  VPID:b08q8msq
2 hours Details
Bore Cothi: Codi Pac 26/05/2017 09:00 Cyfres sy'n mynd â ni ar daith o gwmpas Cymru yw Codi Pac, a Geraint Hardy sy'n cyflwyno. b08q8mxc  VPID:b08q8mwn
2 hours Details
Bore Cothi: Sgt. Pepper's 25/05/2017 09:00 Hanner canrif ers rhyddhau Sgt. Pepper's, Iestyn Garlick sy'n trafod yr albwm gyda Shân. b08q8mw0  VPID:b08q8mv9
2 hours Details
Bore Cothi: Siarc ar Arfordir Cymru? 23/05/2017 09:00 Pa mor debygol yw hi y gwelwn ni siarc ar arfordir Cymru? Jake Davies sy'n trafod. b08q8mrz  VPID:b08q8mr8
2 hours Details
Bro Eisteddfod yr Urdd 22/05/2017 11:30 Golwg ar ardal Pen-y-bont ar Ogwr yng nghwmi'r myfyrwyr Ellie Carter a Jay Merchant. b08rbbcq  VPID:b08rb9zk
30 mins Details
Bwrw Golwg: Eglwysi a Dementia 21/05/2017 07:00 John Roberts a'i westeion yn trafod cynorthwyo'r rhai sy'n byw gyda dementia. b08rb91j  VPID:b08rb8j5
30 mins Details
Byd Amaeth: 27/05/2017 27/05/2017 05:00 Newyddion a sgyrsiau am fyd amaeth gyda Dei Tomos. b08rzk17  VPID:b08rzgjq
30 mins Details
Byd Huw Stephens: Branwen Williams 25/05/2017 18:00 Yn cynnwys mix gwaith cartref gan Branwen Williams. b08rbgnn  VPID:b08rbgkb
3 hours Details
Camp Lawn: Munster v Scarlets 27/05/2017 17:00 Sylwebaeth lawn o Ddulyn ar Munster v Scarlets yn rownd derfynol cystadleuaeth PRO12. b08tbyz2  VPID:b08tbyz0
2 hours, 30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Côr Cymysg Noteworthy 27/05/2017 04:30 Rhaglen o Eglwys Sant Mihangel, Maesteg, gyda Chôr Cymysg Noteworthy. b08rbjh3  VPID:b08rbjfq
30 mins Details
Caniadaeth y Cysegr: Capel Carmel, Penysarn 21/05/2017 15:30 Alwyn Evans gyda detholiad o emynau yng Nghapel Carmel, Penysarn, Ynys Môn. b08q8nvn  VPID:b08q8n7m
30 mins Details
Caryl Parry Jones: Arwyr 25/05/2017 11:00 Caryl a'i gwesteion yn trafod beth sy'n gwneud arwr. b08rbgnh  VPID:b08rbf25
30 mins Details
Cofio: Anifeiliaid 21/05/2017 12:00 O geffylau i frain, anifeiliaid yw thema John Hardy ar yr ymweliad hwn â'r archif. b08rb91q  VPID:b08rb8n3
1 hour Details
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Ian Brady 22/05/2017 17:00 Trafodaeth ar ddylanwad cymdeithasol troseddau Ian Brady a'i bartner Myra Hindley. b08rbbcs  VPID:b08rbb7c
1 hour Details
Dei Tomos: Peint o Hanes 21/05/2017 16:30 Ar ôl sefydlu gwefan Peint o Hanes, Nigel Callaghan sy'n sôn am dafarnau yng Ngheredigion. b08rb91v  VPID:b08rb8sc
1 hour, 30 mins Details
Dei Tomos: Peint o Hanes (Fersiwn Awr) 23/05/2017 17:00 Fersiwn fyrrach o raglen flaenorol gyda Nigel Callaghan yn sôn am dafarnau Ceredigion. b08tfwv5  VPID:b08tfwtz
1 hour Details
Dewch Am Dro: Llanbrynmair 25/05/2017 11:30 Fersiwn newydd o hen ffefryn gyda Rhys Meirion yn cwrdd â chymeriadau yn Llanbrynmair. b08rbgnl  VPID:b08rbfzx
30 mins Details
Dewi Llwyd ar Fore Sul: 21/05/2017 21/05/2017 07:30 Adolygiad o'r papurau newydd, cerddoriaeth a sgwrsio hamddenol. b08rb91l  VPID:b08rb8jz
1 hour, 30 mins Details
Galwad Cynnar: 27/05/2017 27/05/2017 05:30 Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. b08rzk19  VPID:b08rzgl8
1 hour, 30 mins Details
Gari Wyn: John Davies, Rhan 2 22/05/2017 11:00 Ail ran sgwrs Gari gyda John Davies o Sellar Property Group yn Llundain. b08rbbcn  VPID:b08rb9t9
30 mins Details
Geraint Lloyd: 22/05/2017 22/05/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08q8mqs  VPID:b08q8mpc
2 hours Details
Geraint Lloyd: 26/05/2017 26/05/2017 21:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr. b08q8mxk  VPID:b08q8mwc
2 hours Details
Geraint Lloyd: Beics Bambŵ 24/05/2017 21:00 Hanes taith feics elusennol sy'n cael ei chwblhau ar feiciau wedi'u gwneud o fambŵ. b08q8mtt  VPID:b08q8msb
2 hours Details
Geraint Lloyd: Elan Gilford 23/05/2017 21:00 Sgwrs gydag Elan Gilford o Lanfairpwll, enillydd y Diana Legacy Award eleni. b08q8ms7  VPID:b08q8mqw
2 hours Details
Geraint Lloyd: Ioan Lloyd 25/05/2017 21:00 Dim ond 14 oed yw Ioan Lloyd, ond mae eisoes yn rasio mewn pencampwriaethau ralïo. b08q8mw8  VPID:b08q8mtx
2 hours Details
Gwerin Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno 23/05/2017 20:00 Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt gyda Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth . b08rbbs2  VPID:b08rbbrp
1 hour Details
Gwlad y Welsh Whisperer: 26/05/2017 26/05/2017 17:00 Golwg wahanol ar ganu gwlad yng Nghymru yng nghwmni'r unigryw Welsh Whisperer. b08rbj25  VPID:b08rbhwp
1 hour Details
Gwyn L Williams: 21/05/2017 21/05/2017 05:00 Detholiad o gerddoriaeth amrywiol. b08rb91g  VPID:b08rb70p
2 hours Details
Hawl i Holi: Etholiad Cyffredinol 2017: Dinbych 25/05/2017 17:00 Dewi Llwyd yn arwain dadl etholiadol yn Amgueddfa Dinbych. b08ts6v1  VPID:b08ts6ty
1 hour Details
Hwyrnos Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno 23/05/2017 18:00 Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt gyda Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth. b08rbbs0  VPID:b08rbbn8
2 hours Details
Hywel Gwynfryn: 21/05/2017 21/05/2017 13:00 Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs. b08rb91s  VPID:b08rb8nj
2 hours Details
Ifan Evans: 27/05/2017 27/05/2017 10:00 Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant. b08rzk1k  VPID:b08rzhnm
3 hours Details
John ac Alun: 21/05/2017 21/05/2017 20:00 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos. b08rb91z  VPID:b08rb91d
3 hours Details
John Hardy: 22/05/2017 22/05/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08q8mqb  VPID:b08q8mq3
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 23/05/2017 23/05/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08q8mrs  VPID:b08q8mrk
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 24/05/2017 24/05/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08q8mt9  VPID:b08q8mt0
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 25/05/2017 25/05/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08q8mvt  VPID:b08q8mvl
1 hour, 30 mins Details
John Hardy: 26/05/2017 26/05/2017 04:30 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore. b08q8mx5  VPID:b08q8mwy
1 hour, 30 mins Details
John Walter: 24/05/2017 24/05/2017 11:00 Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod. b08rbd9y  VPID:b08rbcq3
30 mins Details
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 24/05/2017 24/05/2017 18:00 Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. Sesiynau, sgyrsiau a pherfformiadau byw. b08rbdb2  VPID:b08rbd60
3 hours Details
Lisa Gwilym: 27/05/2017 27/05/2017 13:00 Y gerddoriaeth orau ar bnawniau Sadwrn yr haf, beth bynnag y tywydd. b08rzk1m  VPID:b08rzhpw
4 hours Details
O'r Bae: 26/05/2017 26/05/2017 11:00 Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. b08rbj1z  VPID:b08rbgz8
30 mins Details
Penwythnos Geth a Ger: 26/05/2017 26/05/2017 18:00 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos. b08rbj29  VPID:b08rbj1l
3 hours Details
Post Cyntaf: 22/05/2017 22/05/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08q8mqd  VPID:b08q8mpy
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 24/05/2017 24/05/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08q8mtd  VPID:b08q8msx
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 25/05/2017 25/05/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett. b08q8mvw  VPID:b08q8mvh
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 26/05/2017 26/05/2017 06:00 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg. b08q8mx7  VPID:b08q8mwv
1 hour, 30 mins Details
Post Cyntaf: 27/05/2017 27/05/2017 07:00 Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg a Dylan Ebenezer. b08rzk1c  VPID:b08rzgvh
30 mins Details
Post Cyntaf: Ffrwydrad Manceinion 23/05/2017 06:00 Newyddion yn cynnwys y diweddaraf wedi ffrwydrad ar ddiwedd cyngerdd yn Arena Manceinion. b08q8mrv  VPID:b08q8mrg
1 hour, 45 mins Details
Post Prynhawn: 22/05/2017 22/05/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b08q8mqq  VPID:b08q8mpg
1 hour Details
Post Prynhawn: 24/05/2017 24/05/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Sara Esyllt. b08q8mtr  VPID:b08q8msf
1 hour Details
Post Prynhawn: 25/05/2017 25/05/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas. b08q8mw6  VPID:b08q8mv0
1 hour Details
Post Prynhawn: 26/05/2017 26/05/2017 16:00 Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas. b08q8mxh  VPID:b08q8mwg
1 hour Details
Post Prynhawn: Ffrwydrad Manceinion 23/05/2017 16:00 Newyddion yn cynnwys y diweddaraf wedi ffrwydrad gan hunanfomiwr yn Arena Manceinion. b08q8ms5  VPID:b08q8mqz
1 hour Details
Recordiau Rhys Mwyn: 22/05/2017 22/05/2017 18:00 Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au. b08rbbcv  VPID:b08rbbcl
3 hours Details
Richard Rees: 21/05/2017 21/05/2017 09:00 Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod. b08rb91n  VPID:b08rb8l5
1 hour, 30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Nofelau Hanesyddol 21/05/2017 16:00 Eigra Lewis Roberts a Ruth Richards sy'n sgwrsio am grefft ysgrifennu nofelau hanesyddol. b08q8f48  VPID:b08q8f0h
30 mins Details
Stiwdio gyda Nia Roberts: Y Llais 24/05/2017 11:30 Rhaglen yn edrych ar leisiau canu o bob math, gan gynnwys techneg cynhyrchu llais. b08rbdb0  VPID:b08rbd3b
30 mins Details
Stori Tic Toc: Trystan Trwstan 21/05/2017 18:00 Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. b074c5f3  VPID:b074c577
5 mins Details
Straeon Bob Lliw: Swyn Zimbabwe 21/05/2017 15:00 Eurgain Gwilym o Flaenau Ffestiniog sy'n rhannu ei phrofiadau wrth wirfoddoli yn Zimbabwe. b078dbnj  VPID:b078dbnd
30 mins Details
Straeon Bob Lliw: Y Wers 26/05/2017 11:30 Chwech o wyresau ifanc yn holi eu neiniau am eu hanes, eu profiadau a'u gwersi bywyd. b077rlh7  VPID:b077rlbl
30 mins Details
Taro'r Post: 22/05/2017 22/05/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08q8mql  VPID:b08q8mpn
1 hour Details
Taro'r Post: 23/05/2017 23/05/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08q8ms1  VPID:b08q8mr5
1 hour Details
Taro'r Post: 24/05/2017 24/05/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08q8mtl  VPID:b08q8msm
1 hour Details
Taro'r Post: 25/05/2017 25/05/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08q8mw2  VPID:b08q8mv6
1 hour Details
Taro'r Post: 26/05/2017 26/05/2017 12:00 Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen. b08q8mxf  VPID:b08q8mwk
1 hour Details
Tommo: 22/05/2017 22/05/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08q8mqn  VPID:b08q8mpk
3 hours Details
Tommo: 23/05/2017 23/05/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08q8ms3  VPID:b08q8mr2
3 hours Details
Tommo: 24/05/2017 24/05/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08q8mtp  VPID:b08q8msj
3 hours Details
Tommo: 25/05/2017 25/05/2017 13:00 Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw. b08q8mw4  VPID:b08q8mv3
3 hours Details
Tudur Owen: 26/05/2017 26/05/2017 13:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08rbj23  VPID:b08rbhbq
3 hours Details
Tudur Owen: 27/05/2017 27/05/2017 08:00 Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. b08rzk1h  VPID:b08rzh9n
2 hours Details
Wil Morgan: 27/05/2017 27/05/2017 19:30 Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc! b08rzk1r  VPID:b08rzk15
3 hours, 30 mins Details
Y Talwrn: 2017: Criw'r Ship v Y Glêr 21/05/2017 18:05 Timau Criw'r Ship a'r Glêr yn ceisio cyrraedd wyth olaf cystadleuaeth 2017. b08rb6t3  VPID:b08rb6qh
55 mins Details
Yr Oedfa: Iesu a Nicodemus 21/05/2017 10:30 Gwasanaeth dan ofal Enid Davies, Eglwysbach, yn edrych ar stori Iesu a Nicodemus. b08rb6fl  VPID:b08rb692
30 mins Details